Planer

StudiumTittelStudieårFil
Samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser
Videreutdanning
Studieplan for videreutdanning i Samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelse2019–2020
Last ned
Sannhets- og forsoningsarbeid i møte med fornorskningen
Videreutdanning
Studieplan Sannhets- og forsoningsarbeid i møte med fornorskningen2021-2022
Last ned
SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram
Videreutdanning
Studieplan for SEPREP TU 2019Last ned
SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram
Videreutdanning
Studieplan for SEPREP TU 20202020-2021
Last ned
SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram
Videreutdanning
Studieplan for SEPREP TU 20212020-2021
Last ned
Studieplan, videreutdanning i sosial kompetanse, 2016–20172016–2017
Last ned
Sosialt arbeid
Bachelor
Fagplan 2011 Bachelor i sosialt arbeid med eksamensordning - Gjelder studenter med oppstart høsten 2018 og 20192019–2020
Last ned
Sosialt arbeid
Bachelor
Fagplan 2011 med eksamensordning, 2017–20182017–2018
Last ned
Sosialt arbeid
Master
Studieplan for master i sosialt arbeid 2017–20182017–2018
Last ned
Sosialt arbeid
Master
Studieplan for master i sosialt arbeid 2018-20192018–2019
Last ned
Sosialt arbeid
Bachelor
Fagplan 2011 med eksamensordning, 2018-20192018–2019
Last ned
Sosialt arbeid
Master
Studieplan for master i sosialt arbeid 2019-20202019–2020
Last ned
Sosialt arbeid
Master
Studieplan for master i sosialt arbeid 2020-20212020-2021
Last ned
Sosialt arbeid
Master
Studieplan for master i sosialt arbeid 2021 - 20222021-2022
Last ned
Sosialt arbeid
Bachelor
Studieplan bachelor i sosialt arbeid - Gjelder studenter med oppstart høsten 2020 og 20212020-2021
Last ned
Sykepleie
Bachelor
Fagplan, bachelor i sykepleie (Bergen) 2018–20192018–2019
Last ned
Sykepleie
Bachelor
Fagplan, bachelor i sykepleie Diakonova, 2019-20202019–2020
Last ned
Sykepleie
Bachelor
Fagplan, bachelor i sykepleie, VID Diakonhjemmet 2018-20192018–2019
Last ned
Sykepleie
Bachelor
Fagplan Bachelor i sykepleie VID Bergen 2019-20202019–2020
Last ned
Sykepleie
Bachelor
Fagplan,Bachelor i sykepleie VID Oslo, 2019-20202019–2020
Last ned