Rom og utstyr

By
Adresse
Romtype
Utstyr

1 (BET KLASSEROM 1)

Undervisningsrom
Lerret
PC
Høyttalere
Projektor
Whiteboard
Bergen
30 plasser

1 (BET GRUPPEROM 1)

Klasserom
Whiteboard
Bergen
8 plasser

101 Venstre (HAR 101 Venstre)

Grupperom
Ulriksdal 10
Bergen
10 plasser

102 Høyre (Har 102 Høyre)

Grupperom
Ulriksdal 10
Bergen
10 plasser

103 Askøy (HAR 103)

Grupperom
Ulriksdal 10
Bergen
10 plasser

104 Osterøy (HAR 104)

Grupperom
Ulriksdal 10
Bergen
10 plasser

116 Auditorium (HAR 116)

Auditorium
PC
Styringspanel
Projektor
Lerret
Tavle
Ulriksdal 10
Bergen
95 plasser

117 Auditorium (HAR 117)

Auditorium
PC
Styringspanel
Projektor
Lerret
Tavle
Ulriksdal 10
Bergen
95 plasser

2 (BET KLASSEROM 2)

Undervisningsrom
Lerret
PC
Høyttalere
Projektor
Whiteboard
Bergen
90 plasser

202 (HAR 202)

Grupperom
Tavle
Flipover
Ulriksdal 10
Bergen
10 plasser

203 (HAR 203)

Grupperom
Tavle
Flipover
Ulriksdal 10
Bergen
10 plasser

204 (HAR 204)

Grupperom
Tavle
Ulriksdal 10
Bergen
10 plasser

204A (SAN-204A Øving)

Vågsgaten 40
6 plasser

204C (SAN-204C Øving)

Vågsgaten 40

205 (HAR 205)

Møterom
PC
TV
Høyttalere
Skype
Ulriksdal 10
Bergen
10 plasser

206 (SAN-206)

Undervisningsrom
Projektor
Lerret
Tavle
Mikrofon
PC
Vågsgaten 40
60 plasser

206 Løvstakken (HAR 206-)

Undervisningsrom
PC
Projektor
Lerret
Ulriksdal 10
Bergen
70 plasser

209 (HAR 209)

Grupperom
PC
Tavle
Flipover
Ulriksdal 10
Bergen
10 plasser

211 (SAN-211)

Vågsgaten 40
8 plasser

213 (SAN-213)

Vågsgaten 40
8 plasser

214 (SAN-214)

Vågsgaten 40
10 plasser

216

12 plasser

3 (BET GRUPPEROM 3)

Grupperom
Whiteboard
Bergen
6 plasser

302 (HAR 302)

Grupperom
Flipover
Ulriksdal 10
Bergen
10 plasser

303 (HAR 303)

Grupperom
Flipover
Ulriksdal 10
Bergen
10 plasser

304 (SAN-304)

Vågsgaten 40
30 plasser

305 (HAR 305)

Møterom
Projektor
Lerret
Flipover
Ulriksdal 10
Bergen
20 plasser

306 (SAN-306)

Vågsgaten 40
84 plasser

311 (SAN-311)

Vågsgaten 40
8 plasser

312 (SAN-312)

Vågsgaten 40
8 plasser

320 (SAN-320)

Vågsgaten 40
8 plasser

321 (SAN-321)

Vågsgaten 40

322 (SAN-322)

Vågsgaten 40
8 plasser

348 (SAN-348)

Vågsgaten 40
8 plasser

4 (BET KLASSEROM 4)

Undervisningsrom
Lerret
PC
Høyttalere
Projektor
Whiteboard
Bergen
90 plasser

4 (BET GRUPPEROM 4)

Grupperom
Whiteboard
Bergen
6 plasser

471 (SAN-471)

Vågsgaten 40
8 plasser

482 IVE (SAN-482)

Vågsgaten 40
24 plasser

483 (SAN-483)

Vågsgaten 40
42 plasser

486 (SAN-486)

Vågsgaten 40
20 plasser

487 (SAN-487)

Vågsgaten 40
8 plasser

5 (BET KLASSEROM 5)

Undervisningsrom
Lerret
PC
Høyttalere
Projektor
Whiteboard
Bergen
50 plasser

6 (BET GRUPPEROM 6)

Grupperom
Whiteboard
Bergen
6 plasser

7 (BET KLASSEROM 7)

Undervisningsrom
Lerret
PC
Høyttalere
Projektor
Whiteboard
Bergen
30 plasser

A (BET GRUPPEROM A)

Grupperom
Whiteboard
Bergen
6 plasser

Atriet

Diakonveien 14
Oslo

AUDITORIET (BET AUDITORIET)

Auditorium
Lerret
PC
Høyttalere
Projektor
Whiteboard
Bergen
180 plasser

Auditorium A (SAN-aud A)

Auditorium
Vågsgaten 40
164 plasser

Auditorium B (SAN-aud B)

Auditorium
Vågsgaten 40
75 plasser

Auditorium C (SAN-aud C 303)

Auditorium
Vågsgaten 40
94 plasser

Aula (SAN-Aula)

Vågsgaten 40

B (BET GRUPPEROM B)

Grupperom
Whiteboard
Bergen
8 plasser

BET GRUPPEROM 7 (BET GRUPPEROM 7)

Grupperom
Whiteboard
Bergen
6 plasser

BU01-Samtalesenteret (BU01 Samtalesenteret)

Undervisningsrom
Styringspanel
Mikrofon
Høyttalere
Diakonveien 14
Oslo
8 plasser

C (BET GRUPPEROM C)

Grupperom
Whiteboard
Bergen
4 plasser

D (BET GRUPPEROM D)

Grupperom
Whiteboard
Bergen
4 plasser

D14-203 Galleri Sør (D14-A203 GS)

Undervisningsrom
Whiteboard
Lerret
PC
Projektor
Styringspanel
Høyttalere
Diakonveien 14
Oslo
60 plasser

D14-A103 Atrium Nord (D14-A103 ATN)

Undervisningsrom
Whiteboard
Flipover
Lerret
PC
Projektor
Styringspanel
Høyttalere
Diakonveien 14
Oslo
60 plasser

D14-A111 Atrium Sør (D14-A111 ATS)

Undervisningsrom
Whiteboard
Flipover
Lerret
PC
Projektor
Høyttalere
Diakonveien 14
Oslo
60 plasser

D14-A208 Galleri Nord (D14-A208 GN)

Undervisningsrom
Whiteboard
Lerret
PC
Projektor
Styringspanel
Diakonveien 14
Oslo
60 plasser

D14-AU02 Nedre Aud (D14-AU02 AUN)

Auditorium
Whiteboard
Flipover
Lerret
Projektor
Styringspanel
PC
Høyttalere
Diakonveien 14
Oslo
90 plasser

D14-AU02 Øvre Aud (D14-AU02 AUØ)

Auditorium
Lerret
PC
Projektor
Diakonveien 14
Oslo
90 plasser

D14-AU12 (D14-AU12)

Undervisningsrom
Fjernundervsning
Whiteboard
PC
Lerret
Projektor
Mikrofon
Kamera
Hjelpeskjerm
Teleslynge
Høyttalere
Diakonveien 14
Oslo
90 plasser

D14-AU16 (D14-AU16)

Undervisningsrom
Projektor
Lerret
Høyttalere
Mikrofon
Kamera
Styringspanel
PC
Skjermer på gruppebord
Diakonveien 14
Oslo
63 plasser

D14-AU17 (D14-AU17)

Undervisningsrom
Fjernundervsning
Whiteboard
PC
Lerret
Projektor
Mikrofon
Høyttalere
Teleslynge
Hjelpeskjerm
Kamera
Diakonveien 14
Oslo
90 plasser

D14-B201 (D14-B201)

Grupperom
Diakonveien 14
Oslo
15 plasser

D14-B202/C201 (D14-B202/C201)

Grupperom
Whiteboard
Diakonveien 14
Oslo
20 plasser

D14-C105 (D14-C105)

Studentareale
Diakonveien 14
Oslo
7 plasser

D14-C106 (D14-C106)

Studentareale
Whiteboard
Diakonveien 14
Oslo
8 plasser

D14-C112 (D14 - C112)

Grupperom
Touchskjerm
Diakonveien 14
Oslo
12 plasser

D14-C113 (D14-C113)

Grupperom
Diakonveien 14
Oslo
8 plasser

D14-C115

Grupperom
Diakonveien 14
Oslo
6 plasser

D14-C116/C117 (D14 - C116/C117)

Grupperom
Whiteboard
Touchskjerm
Diakonveien 14
Oslo
15 plasser

D14-C203/204 (D14-C203/204)

Grupperom
Touchskjerm
Whiteboard
Diakonveien 14
Oslo
16 plasser

D14-C205 (D14-C205)

Grupperom
Touchskjerm
Diakonveien 14
Oslo
10 plasser

D14-C206/207 (D14-C206/207)

Grupperom
Touchskjerm
Diakonveien 14
Oslo
16 plasser

D14-C208/209 (D14-C208/209)

Grupperom
Touchskjerm
Diakonveien 14
Oslo
16 plasser

D14-C212 (D14-C212)

Grupperom
Touchskjerm
Diakonveien 14
Oslo
11 plasser

D14-C217 (D14-C217)

Grupperom
Whiteboard
Printer
Diakonveien 14
Oslo
8 plasser

D14-C218

Grupperom
Diakonveien 14
Oslo
12 plasser

D14-C219/220

Grupperom
Whiteboard
Touchskjerm
Diakonveien 14
Oslo
16 plasser

D14-C221 (D14-C221)

Grupperom
Touchskjerm
Whiteboard
Diakonveien 14
Oslo
10 plasser

D14-C222 (D14-C222)

Grupperom
Whiteboard
Diakonveien 14
Oslo
8 plasser

D14-D124 (D14-D124 D)

Undervisningsrom
Touchskjerm
Whiteboard
Diakonveien 14
Oslo
30 plasser

D14-D125 (D14-D125 C2)

Undervisningsrom
Touchskjerm
Diakonveien 14
Oslo
12 plasser

D14-D126 (D14-D126 C1)

Undervisningsrom
Touchskjerm
Diakonveien 14
Oslo
20 plasser

D14-D127/D128 (D14-D127 B2)

Undervisningsrom
Seng
Touchskjerm
Diakonveien 14
Oslo
30 plasser

D14-D129 (D14-D129)

Simuleringsrom
Diakonveien 14
Oslo

D14-D130 (D14-D130)

Simuleringsrom
Diakonveien 14
Oslo

D14-D131 (D14-D131)

Simuleringsrom
Diakonveien 14
Oslo

D14-DU02 rom V (D14-DU002 V)

Undervisningsrom
Whiteboard
Flipover
Lerret
PC
Projektor
Høyttalere
Styringspanel
Diakonveien 14
Oslo
32 plasser

D14-DU03 rom W (D14-DU003 W)

Undervisningsrom
Whiteboard
Flipover
Lerret
PC
Projektor
Høyttalere
Styringspanel
Diakonveien 14
Oslo
32 plasser

D14-DU04 Rom X (D14-DU004 X)

Grupperom
Whiteboard
Flipover
Diakonveien 14
Oslo
10 plasser

D14-DU05 rom Y (D14-DU005 Y)

Grupperom
Whiteboard
Flipover
Diakonveien 14
Oslo
8 plasser

D16-108 rom P (D16-108 P)

Grupperom
Tavle
TV
SMART board
Projektor
Diakonveien 16
Oslo
10 plasser

D16-109/110 rom S/T (D16-109/110 S/T)

Undervisningsrom
PC
Lerret
Projektor
Diakonveien 16
Oslo
90 plasser

D16-114/115 rom M/N (D16-114/115 M/N)

Undervisningsrom
Projektor
Høyttalere
Styringspanel
Mikrofon
Lerret
Whiteboard
Diakonveien 16
Oslo
90 plasser

D16-116 rom L (D16-116 L)

Undervisningsrom
Lerret
PC
Projektor
Styringspanel
Høyttalere
Kamera
Mikrofon
Diakonveien 16
Oslo
54 plasser

D16-119/120 rom J/K (D16-119/120 J/K)

Undervisningsrom
Lerret
Projektor
PC
Høyttalere
Styringspanel
Hjelpeskjerm
Mikrofon
Diakonveien 16
Oslo
96 plasser

D16-121 rom I (D16-121 I)

Undervisningsrom
Touchskjerm
Whiteboard
Diakonveien 16
Oslo
35 plasser

D18-112 Auditorium (D18-112 AUD)

Undervisningsrom
Whiteboard
PC
Lerret
Projektor
Teleslynge
Mikrofon
Dokumentkamera
Diakonveien 18
Oslo
250 plasser

D18-116 (D18-116)

Grupperom
Whiteboard
TV
Diakonveien 18
Oslo

D18-117 (D18-117)

Grupperom
Whiteboard
TV
Diakonveien 18
Oslo
8 plasser

D18-118 (D18-118)

Grupperom
Whiteboard
Diakonveien 18
Oslo
8 plasser

D18-119 (D18-119)

Grupperom
Whiteboard
Diakonveien 18
Oslo
8 plasser

D18-324 (D18-324)

Undervisningsrom
Whiteboard
PC
Projektor
Lerret
Høyttalere
Diakonveien 18
Oslo
18 plasser

D18-325 (D18-325)

Undervisningsrom
Whiteboard
Diakonveien 18
Oslo
18 plasser

D18-418 (D18-418)

Undervisningsrom
PC
Projektor
Lerret
Høyttalere
Styringspanel
Diakonveien 18
Oslo
36 plasser

D18-432 (D18-432)

Undervisningsrom
PC
Projektor
Lerret
Høyttalere
Diakonveien 18
Oslo
14 plasser

D18-Foaje

Møterom
Diakonveien 18
Oslo
50 plasser

Drengestuen (HAR Drengestuen)

Klasserom
PC
Projektor
Lerret
Ulriksdal 10
Bergen
25 plasser

E (BET GRUPPEROM E)

Grupperom
Whiteboard
Bergen
4 plasser

F (BET GRUPPEROM F)

Grupperom
Whiteboard
Bergen
6 plasser

Ferdighetsenter (BET FERDIGHETS)

Ferdighetssenter
Seng
Bergen
0 plasser

Ferdighetssenteret

Ferdighetssenter
Diakonveien 14
Oslo
30 plasser

Fløyen (HAR 208)

Undervisningsrom
PC
Projektor
Lerret
Styringspanel
Ulriksdal 10
Bergen
20 plasser

G (BET GRUPPEROM G)

Grupperom
Whiteboard
Bergen
6 plasser

Grupperom (BET GRUPPEROM 5)

Grupperom
Whiteboard
Bergen
5 plasser

Gymsal

Undervisningsrom
Bergen
50 plasser

H (BET GRUPPEROM H)

Grupperom
Whiteboard
Bergen
10 plasser

HAR 308 Datarom (HAR 308 Datarom)

Undervisningsrom
PC
Projektor
Lerret
Ulriksdal 10
Bergen
9 plasser

Kapellet

Kapell
Diakonveien 14
Oslo

Kapellet

Kapell
Oslo

MB 7 (HAR Møllendal.)

Undervisningsrom
PC
SMART board
Høyttalere
Whiteboard
Bergen
28 plasser

PC-rom

Grupperom
PC
Projektor
Bergen
12 plasser

Personalrommet, 2. etasje

Møterom
Projektor
Bergen
18 plasser

Skyperom, 3. etasje

Møterom
PC
TV
Skype
Bergen
10 plasser

Øvelsesposten (HAR ØVELSE)

Undervisningsrom
PC
Projektor
Lerret
Whiteboard
Seng
Ulriksdal 10
Bergen
0 plasser