Rom og utstyr

By
Adresse
Romtype
Utstyr

1 (BET KLASSEROM 1)

Undervisningsrom
Lerret
PC
DVD
Høyttalere
Projektor
Whiteboard
Vestlundveien 19
Bergen
30 plasser

1 (BET GRUPPEROM 1)

Klasserom
Whiteboard
Vestlundveien 21
Bergen
8 plasser

101 Venstre (HAR 101 Venstre)

Grupperom
Ulriksdal 10
Bergen
10 plasser

102 Høyre (Har 102 Høyre)

Grupperom
Ulriksdal 10
Bergen
10 plasser

103 Askøy (HAR 103)

Grupperom
Ulriksdal 10
Bergen
10 plasser

104 Osterøy (HAR 104)

Grupperom
Ulriksdal 10
Bergen
10 plasser

116 Auditorium (HAR 116)

Auditorium
PC
Styringspanel
Projektor
Lerret
Tavle
Trådløs mikrofon
Ulriksdal 10
Bergen
95 plasser

117 Auditorium (HAR 117)

Auditorium
PC
Styringspanel
Projektor
Lerret
Tavle
Trådløs mikrofon
Ulriksdal 10
Bergen
95 plasser

2 (BET KLASSEROM 2)

Undervisningsrom
Lerret
PC
DVD
Høyttalere
Projektor
Whiteboard
Vestlundveien 19
Bergen
90 plasser

202 (HAR 202)

Grupperom
Tavle
Flipover
Ulriksdal 10
Bergen
10 plasser

203 (HAR 203)

Grupperom
Tavle
Flipover
Ulriksdal 10
Bergen
10 plasser

204 (HAR 204)

Grupperom
Tavle
Ulriksdal 10
Bergen
10 plasser

204A (SAN-204A Øving)

Vågsgaten 40
Sandnes
6 plasser

204C (SAN-204C Øving)

Vågsgaten 40
Sandnes

205 (HAR 205)

Møterom
PC
TV
Høyttalere
Skype
Ulriksdal 10
Bergen
10 plasser

206 (SAN-206)

Undervisningsrom
Projektor
Lerret
Tavle
Mikrofon
Trådløs mikrofon
PC
Vågsgaten 40
Sandnes
60 plasser

206 Løvstakken (HAR 206-)

Undervisningsrom
PC
Projektor
Lerret
Ulriksdal 10
Bergen
70 plasser

209 (HAR 209)

Grupperom
PC
Tavle
Flipover
Ulriksdal 10
Bergen
10 plasser

211 (SAN-211)

Vågsgaten 40
Sandnes
8 plasser

213 (SAN-213)

Vågsgaten 40
Sandnes
8 plasser

214 (SAN-214)

Vågsgaten 40
Sandnes
10 plasser

216

Misjonsmarka 12
12 plasser

3 (BET GRUPPEROM 3)

Grupperom
Whiteboard
Vestlundveien 21
Bergen
6 plasser

302 (HAR 302)

Grupperom
Flipover
Ulriksdal 10
Bergen
10 plasser

303 (HAR 303)

Grupperom
Flipover
Ulriksdal 10
Bergen
10 plasser

304 (SAN-304)

Vågsgaten 40
Sandnes
30 plasser

305 (HAR 305)

Møterom
Projektor
Lerret
Flipover
Ulriksdal 10
Bergen
20 plasser

306 (SAN-306)

Vågsgaten 40
Sandnes
84 plasser

311 (SAN-311)

Vågsgaten 40
Sandnes
8 plasser

312 (SAN-312)

Vågsgaten 40
Sandnes
8 plasser

320 (SAN-320)

Vågsgaten 40
Sandnes
8 plasser

321 (SAN-321)

Vågsgaten 40
Sandnes

322 (SAN-322)

Vågsgaten 40
Sandnes
8 plasser

348 (SAN-348)

Vågsgaten 40
Sandnes
8 plasser

4 (BET KLASSEROM 4)

Undervisningsrom
Lerret
PC
DVD
Høyttalere
Projektor
Whiteboard
Vestlundveien 19
Bergen
90 plasser

4 (BET GRUPPEROM 4)

Grupperom
Whiteboard
Vestlundveien 21
Bergen
6 plasser

471 (SAN-471)

Vågsgaten 40
Sandnes
8 plasser

482 IVE (SAN-482)

Vågsgaten 40
Sandnes
24 plasser

483 (SAN-483)

Vågsgaten 40
Sandnes
42 plasser

486 (SAN-486)

Vågsgaten 40
Sandnes
20 plasser

487 (SAN-487)

Vågsgaten 40
Sandnes
8 plasser

5 (BET KLASSEROM 5)

Undervisningsrom
Lerret
PC
DVD
Høyttalere
Projektor
Whiteboard
Vestlundveien 19
Bergen
50 plasser

6 (BET GRUPPEROM 6)

Grupperom
Whiteboard
Vestlundveien 21
Bergen
6 plasser

7 (BET KLASSEROM 7)

Undervisningsrom
Lerret
PC
DVD
Høyttalere
Projektor
Whiteboard
Vestlundveien 19
Bergen
30 plasser

A (BET GRUPPEROM A)

Grupperom
Whiteboard
Vestlundveien 19
Bergen
6 plasser

Atriet

Diakonveien 14
Oslo

AUDITORIET (BET AUDITORIET)

Auditorium
Lerret
PC
DVD
Høyttalere
Projektor
Whiteboard
Vestlundveien 19
Bergen
180 plasser

Auditorium A (SAN-aud A)

Auditorium
Vågsgaten 40
Sandnes
164 plasser

Auditorium B (SAN-aud B)

Auditorium
Vågsgaten 40
Sandnes
75 plasser

Auditorium C (SAN-aud C 303)

Auditorium
Vågsgaten 40
Sandnes
94 plasser

Aula (SAN-Aula)

Vågsgaten 40
Sandnes

B (BET GRUPPEROM B)

Grupperom
Whiteboard
Vestlundveien 19
Bergen
8 plasser

BET GRUPPEROM 7 (BET GRUPPEROM 7)

Grupperom
Whiteboard
Vestlundveien 21
Bergen
6 plasser

C (BET GRUPPEROM C)

Grupperom
Whiteboard
Vestlundveien 19
Bergen
4 plasser

D (BET GRUPPEROM D)

Grupperom
Whiteboard
Vestlundveien 19
Bergen
4 plasser

D14 ATN - Atrium Nord (D14-A103 ATN)

Undervisningsrom
Whiteboard
Flipover
Lerret
PC
Projektor
PC-høyttalere
Diakonveien 14
Oslo
65 plasser

D14 ATS - Atrium Sør (D14-A111 ATS)

Undervisningsrom
Whiteboard
Flipover
Lerret
PC
Projektor
PC-høyttalere
Diakonveien 14
Oslo
65 plasser

D14 AU12 (D14-AU12)

Undervisningsrom
Whiteboard
PC
Lerret
Projektor
Mikrofon
Diakonveien 14
Oslo
90 plasser

D14 AU17 (D14-AU17)

Undervisningsrom
Whiteboard
PC
Lerret
Projektor
Mikrofon
Diakonveien 14
Oslo
60 plasser

D14 AU18 Skill stasjon (D14-AU18 SKILL)

Undervisningsrom
Grupperom
Whiteboard
TV
Diakonveien 14
Oslo
8 plasser

D14 AU19 (D14-AU19)

Undervisningsrom
Grupperom
Whiteboard
TV
Diakonveien 14
Oslo
10 plasser

D14 AUN - Nedre Aud (D14-AU02 AUN)

Auditorium
Whiteboard
Flipover
Lerret
PC
Projektor
PC-høyttalere
Elektronisk tavle
Styringspanel
Trådløs mikrofon
VHS
DVD
Diakonveien 14
Oslo
90 plasser

D14 AUØ - Øvre Aud (D14-AU02 AUØ)

Auditorium
Lerret
PC
Projektor
PC-høyttalere
Diakonveien 14
Oslo
90 plasser

D14 GN - Galleri Nord (D14-A208 GN)

Auditorium
Whiteboard
Lerret
PC
Projektor
PC-høyttalere
Diakonveien 14
Oslo
60 plasser

D14 GS - Galleri Sør (D14-A203 GS)

Auditorium
Whiteboard
Lerret
PC
Projektor
PC-høyttalere
Diakonveien 14
Oslo
60 plasser

D14 rom B1 (D14-D128 B1)

Grupperom
Whiteboard
Diakonveien 14
Oslo
20 plasser

D14 rom B2 (D14-D127 B2)

Grupperom
Whiteboard
Diakonveien 14
Oslo
20 plasser

D14 rom C1 (D14-D126 C1)

Grupperom
Whiteboard
Diakonveien 14
Oslo
20 plasser

D14 rom C2 (D14-D125 C2)

Grupperom
Whiteboard
Diakonveien 14
Oslo
20 plasser

D14 rom D (D14-D124 D)

Undervisningsrom
Grupperom
Tavle
Flipover
Lerret
PC
Projektor
Diakonveien 14
Oslo
20 plasser

D14 rom W (D14-DU003 W)

Undervisningsrom
Whiteboard
Flipover
Lerret
PC
Projektor
Høyttalere
Diakonveien 14
Oslo
17 plasser

D14 rom X (D14-DU004 X)

Grupperom
Whiteboard
Flipover
Diakonveien 14
Oslo
10 plasser

D14 rom Y (D14-DU005 Y)

Grupperom
Whiteboard
Flipover
Diakonveien 14
Oslo
8 plasser

D14- rom V (D14-DU002 V)

Undervisningsrom
Whiteboard
Flipover
Overhead
Lerret
PC
Projektor
Høyttalere
Diakonveien 14
Oslo
22 plasser

D16 rom I/J (D16-120 I/J)

Undervisningsrom
Tavle
Flipover
Lerret
Projektor
PC
Høyttalere
Diakonveien 16
Oslo
35 plasser

D16 rom K (D16-118 K)

Undervisningsrom
Tavle
Flipover
Lerret
Projektor
PC
Høyttalere
Diakonveien 16
Oslo
35 plasser

D16 rom L (Landskapet) (D16-114 L)

Undervisningsrom
Tavle
Lerret
PC
Projektor
PC-høyttalere
Trådløs mikrofon
Diakonveien 16
Oslo
100 plasser

D16 rom O (D16-107 O)

Grupperom
Tavle
TV
VHS
DVD
Diakonveien 16
Oslo
10 plasser

D16 rom P (D16-108 P)

Grupperom
Tavle
TV
VHS
DVD
Diakonveien 16
Oslo
8 plasser

D16 rom S/T (D16-109/110 S/T)

Undervisningsrom
Tavle
TV
VHS
DVD
PC
Lerret
Projektor
Trådløs mikrofon
Teleslynge
Diakonveien 16
Oslo
30 plasser

D18 118 (D18-118)

Grupperom
Whiteboard
Diakonveien 18
Oslo
8 plasser

D18 119 (D18-119)

Grupperom
Whiteboard
Diakonveien 18
Oslo
8 plasser

D18 418 IT-rom (D18-418 IT-rom)

Undervisningsrom
PC
Projektor
Diakonveien 18
Oslo
30 plasser

D18 431 SKYPE (D18-431 SKYPE)

Grupperom
Whiteboard
Skype
Diakonveien 18
Oslo
8 plasser

D18 432 (D18-432)

Undervisningsrom
Grupperom
SMART board
PC
Diakonveien 18
Oslo
14 plasser

D18-112 DBL aud (D18-112 AUD)

Undervisningsrom
Whiteboard
PC
Lerret
Projektor
Teleslynge
Mikrofon
Dokumentkamera
Diakonveien 18
Oslo
250 plasser

D18-324 (D18-324)

Undervisningsrom
SMART board
Whiteboard
PC
Diakonveien 18
Oslo
18 plasser

D18-325 (D18-325)

Undervisningsrom
Whiteboard
Diakonveien 18
Oslo
18 plasser

Drengestuen (HAR Drengestuen)

Klasserom
PC
Projektor
Lerret
Ulriksdal 10
Bergen
25 plasser

E (BET GRUPPEROM E)

Grupperom
Whiteboard
Vestlundveien 19
Bergen
4 plasser

F (BET GRUPPEROM F)

Grupperom
Whiteboard
Vestlundveien 19
Bergen
6 plasser

Ferdighetsenter (BET FERDIGHETS)

Ferdighetssenter
Seng
Vestlundveien 19
Bergen
0 plasser

Ferdighetssenteret

Ferdighetssenter
Fredensborgveien 24Q
Oslo
30 plasser

Fløyen (HAR 208)

Undervisningsrom
PC
Projektor
Lerret
Trådløs mikrofon
Styringspanel
Ulriksdal 10
Bergen
20 plasser

G (BET GRUPPEROM G)

Grupperom
Whiteboard
Vestlundveien 19
Bergen
6 plasser

Grupperom (BET GRUPPEROM 5)

Grupperom
Whiteboard
Vestlundveien 21
Bergen
5 plasser

Gymsal

Undervisningsrom
Vestlundveien 19
Bergen
50 plasser

H (BET GRUPPEROM H)

Grupperom
Whiteboard
Vestlundveien 19
Bergen
10 plasser

HAR 308 Datarom (HAR 308 Datarom)

Undervisningsrom
PC
Projektor
Lerret
Ulriksdal 10
Bergen
9 plasser

Kapellet

Kapell
Diakonveien 14
Oslo

Kapellet

Kapell
Fredensborgveien 24Q
Oslo

MB 7 (HAR Møllendal.)

Undervisningsrom
PC
SMART board
Høyttalere
Whiteboard
Møllendalsbakken 7
Bergen
28 plasser

PC-rom

Grupperom
PC
Projektor
Vestlundveien 21
Bergen
12 plasser

Personalrommet, 2. etasje

Møterom
Projektor
Vestlundveien 19
Bergen
18 plasser

Skyperom, 3. etasje

Møterom
PC
TV
Skype
Vestlundveien 19
Bergen
10 plasser

Øvelsesposten (HAR ØVELSE)

Undervisningsrom
PC
Projektor
Lerret
Whiteboard
Seng
Ulriksdal 10
Bergen
0 plasser