101 Venstre

Fakta og utstyr

Navn: 101 Venstre

Kode: HAR 101 Venstre

Romtyper: Grupperom

Antall seter: 10

Utstyr:

Adresser: Ulriksdal 10

Byer: Bergen

Rombooking for ansatteRombooking for studenter