102 Høyre

Fakta og utstyr

Navn: 102 Høyre

Kode: Har 102 Høyre

Romtyper: Grupperom

Antall seter: 10

Utstyr:

Adresser: Ulriksdal 10

Byer: Bergen

Rombooking for ansatteRombooking for studenter