104 Osterøy

Fakta og utstyr

Navn: 104 Osterøy

Kode: HAR 104

Romtyper: Grupperom

Antall seter: 10

Utstyr:

Adresser: Ulriksdal 10

Byer: Bergen

Rombooking for ansatteRombooking for studenter