D14-A103 Atrium Nord

Fakta og utstyr

Navn: D14-A103 Atrium Nord

Kode: D14-A103 ATN

Romtyper: Undervisningsrom

Antall seter: 60

Utstyr: Whiteboard, Flipover, Lerret, PC, Projektor, Styringspanel, Høyttalere

Adresser: Diakonveien 14

Byer: Oslo

  • D14-A103 Atrium Nord

Rombooking for ansatteRombooking for studenter