D14-B201

Fakta og utstyr

Navn: D14-B201

Kode: D14-B201

Romtyper: Grupperom

Antall seter: 15

Utstyr:

Adresser: Diakonveien 14

Byer: Oslo

  • D14-B201

Rombooking for ansatteRombooking for studenter