D14-C112

Fakta og utstyr

Navn: D14-C112

Kode: D14 - C112

Romtyper: Grupperom

Antall seter: 12

Utstyr: Touchskjerm

Adresser: Diakonveien 14

Byer: Oslo

  • D14-C112

Rombooking for ansatteRombooking for studenter