D14-C113

Fakta og utstyr

Navn: D14-C113

Kode: D14-C113

Romtyper: Grupperom

Antall seter: 8

Utstyr:

Adresser: Diakonveien 14

Byer: Oslo

  • D14-C113

Rombooking for ansatteRombooking for studenter