D14-C208/209

Fakta og utstyr

Navn: D14-C208/209

Kode: D14-C208/209

Romtyper: Grupperom

Antall seter: 16

Utstyr: Touchskjerm

Adresser: Diakonveien 14

Byer: Oslo

  • D14-C208/209

Rombooking for ansatteRombooking for studenter