D14-C212

Fakta og utstyr

Navn: D14-C212

Kode: D14-C212

Romtyper: Grupperom

Antall seter: 11

Utstyr: Touchskjerm

Adresser: Diakonveien 14

Byer: Oslo

  • D14-C212

Rombooking for ansatteRombooking for studenter