D14-C222

Fakta og utstyr

Navn: D14-C222

Kode: D14-C222

Romtyper: Grupperom

Antall seter: 8

Utstyr: Whiteboard

Adresser: Diakonveien 14

Byer: Oslo

  • D14-C222

Rombooking for ansatteRombooking for studenter