D14-D129

Fakta og utstyr

Navn: D14-D129

Kode: D14-D129

Romtyper: Simuleringsrom

Antall seter:

Utstyr:

Adresser: Diakonveien 14

Byer: Oslo

  • D14-D129

Rombooking for ansatteRombooking for studenter