D14-DU02 rom V

Fakta og utstyr

Navn: D14-DU02 rom V

Kode: D14-DU002 V

Romtyper: Undervisningsrom

Antall seter: 32

Utstyr: Whiteboard, Flipover, Lerret, PC, Projektor, Høyttalere, Styringspanel

Adresser: Diakonveien 14

Byer: Oslo

  • D14-DU02 rom V

Rombooking for ansatteRombooking for studenter