D14-DU03 rom W

Fakta og utstyr

Navn: D14-DU03 rom W

Kode: D14-DU003 W

Romtyper: Undervisningsrom

Antall seter: 32

Utstyr: Whiteboard, Flipover, Lerret, PC, Projektor, Høyttalere, Styringspanel

Adresser: Diakonveien 14

Byer: Oslo

  • D14-DU03 rom W

Rombooking for ansatteRombooking for studenter