D14-DU04 Rom X

Fakta og utstyr

Navn: D14-DU04 Rom X

Kode: D14-DU004 X

Romtyper: Grupperom

Antall seter: 10

Utstyr: Whiteboard, Flipover

Adresser: Diakonveien 14

Byer: Oslo

  • D14-DU04 Rom X

Rombooking for ansatteRombooking for studenter