HAR 308 Datarom

Fakta og utstyr

Navn: HAR 308 Datarom

Kode: HAR 308 Datarom

Romtyper: Undervisningsrom

Antall seter: 9

Utstyr: PC, Projektor, Lerret

Adresser: Ulriksdal 10

Byer: Bergen

Rombooking for ansatteRombooking for studenter