PC-rom

Fakta og utstyr

Navn: PC-rom

Kode:

Romtyper: Grupperom

Antall seter: 12

Utstyr: PC, Projektor

Adresser: Vestlundveien 21

Byer: Bergen

Rombooking for ansatteRombooking for studenter