Nyheter

Gry Espedal med bedømmelseskomiteen. Fra venstre Douglas Creed, University of Rhode Island, professor Eva Boxenbaum, Copenhaug Business School, Marta Struminska-Kutra, VID og  disputasleder Annette Leis-Peters. Foto: Espen Utaker.
Foto: Stavanger krk. fellesråd
Foto: Åsa Maria Mikkelsen

Flere nyheter

Arrangementer

Flere arrangementer

Spørsmål?