Nyheter

Ingrid Løland forsvarte sin doktorgradsavhandling via Zoom.
Lisbeth T. Gieselmann jobber som sokneprest i Sørfold menighet.
Svenn Arne Nielsen er sokneprest i Storfjord.

Flere nyheter

Arrangementer

Flere arrangementer

Spørsmål?