Spørsmål og svar

Nyeste spørsmål

 • Er det noe jeg bør forberede før studiestart? Velkommen som ny student. Videreutdanning i Livsstyrketrening gjennom oppmerksomt nærvær og mestringsfremmende kommunikasjon
 • Hvor kan jeg få praksis? Velkommen som ny student. Videreutdanning i helsesykepleie
 • Hvem kan jeg ta kontakt med om jeg har spørsmål som ikke står her? Velkommen som ny student. Årsstudium i kirkemusikk. KUN/VID Tromsø
 • Hvor kan jeg få praksis? Velkommen som ny student. Årsstudium i kirkemusikk. KUN/VID Tromsø
 • Hva skjer første studiedag? Velkommen som ny student. Årsstudium i kirkemusikk. KUN/VID Tromsø
 • Når og hvor er studiestart? Velkommen som ny student. Årsstudium i kirkemusikk. KUN/VID Tromsø
 • Hvor får jeg tak i VID produkter? Velkommen som ny student. Videreutdanning i Boligsosialt arbeid
 • Hvordan er studiet organisert Velkommen som ny student. Videreutdanning i Boligsosialt arbeid
 • Hvem kan jeg ta kontakt med om jeg har spørsmål som ikke står her? Velkommen som ny student. Videreutdanning i Boligsosialt arbeid
 • Hva skjer første studiedag? Velkommen som ny student. Videreutdanning i Boligsosialt arbeid
 • Når og hvor er studiestart? Velkommen som ny student. Videreutdanning i Boligsosialt arbeid
 • Hva er programmet fadderuken 2021? Velkommen som ny student. Bachelor i vernepleie deltid, Sandvika
 • Hvem kan jeg ta kontakt med om jeg har spørsmål som ikke står her? Velkommen som ny student. Bachelor i vernepleie deltid, Sandvika
 • Hvor kan jeg få praksis? Velkommen som ny student. Bachelor i vernepleie deltid, Sandvika
 • Hvor kan jeg få praksis? Velkommen som ny student. Bachelor i vernepleie deltid, Sandvika
 • Hva skjer første studiedag? Velkommen som ny student. Bachelor i vernepleie deltid, Sandvika
 • Hva må jeg ta med til studiestart? Velkommen som ny student. Bachelor i vernepleie deltid, Sandvika
 • Når og hvor er studiestart? Velkommen som ny student. Bachelor i vernepleie deltid, Sandvika
 • Hva er programmet fadderuken 2021? Velkommen som ny student. Bachelor i sykepleie deltid, Sandvika
 • Hvem kan jeg ta kontakt med om jeg har spørsmål som ikke står her? Velkommen som ny student. Bachelor i sykepleie deltid, Sandvika
 • Kategorier