Spørsmål og svar

Nyeste spørsmål

 • Hvor kan jeg få tak i VID-produkter? Velkommen som ny student. Bachelor i sykepleie, studiested Diakonhjemmet
 • Er det noe jeg må forberede før studieoppstart? Velkommen som ny student. Videreutdanning i kreftsykepleie, Oslo
 • Hva må jeg tenke på angående Canvas? Velkommen som student i Bachelor i sosialt arbeid, deltid
 • Hva skjer første studiedag? Velkommen til videreutdanning i relasjonskompetanse i barnevernet
 • Hva er familieterapi og systemisk praksis? Samtalesenteret
 • Hvem er studentene og veilederen jeg møter ved Samtalesenteret? Samtalesenteret
 • Hvor lenge varer en samtale, og hvor mange ganger kan jeg komme til Samtalesenteret? Samtalesenteret
 • Bruker Samtalesenteret tolk? Samtalesenteret
 • Hva registreres om meg og fra samtalene? Samtalesenteret
 • Koster tilbudet ved Samtalesenteret noe? Samtalesenteret
 • Jeg trenger hjelp med studentbevis-appen, hvem kan jeg kontakte? Studentbevis
 • Hvor blir informasjonen i studentbevis-appen lagret? Studentbevis
 • Hva slags informasjon henter studentbevis-appen om meg? Studentbevis
 • Jeg får feilmelding i studentbevis-appen. Hva betyr dette? Studentbevis
 • Er studentbevis-appen gyldig når den ikke viser bilde av meg? Studentbevis
 • Hvorfor kommer det ikke bilde av meg på studentbevis-appen? Studentbevis
 • Hvordan bruker jeg studentbevis-appen for å bevise at jeg har rett på studentbillett hos kollektivtransportselskaper? Studentbevis
 • Trenger jeg fortsatt studentkort (adgangskort) når jeg har studentbevis-appen? Studentbevis
 • Når kan jeg ta i bruk studentbevis-appen? Studentbevis
 • Hvordan logger jeg på studentbevis-appen? Studentbevis
 • Kategorier