Spørsmål og svar

Nyeste spørsmål

 • Bøker som anbefales å skaffe seg før studiestart Velkommen som ny student. Videreutdanning i helsesykepleie.
 • Ta VIDs smittevernkurs før studiestart Velkommen som ny student. Master in Community Development and Social Innovation. Oslo
 • Hvem kan jeg ta kontakt med om jeg har spørsmål som ikke står her? Velkommen som ny student. Master in Community Development and Social Innovation. Oslo
 • Hva skjer første studiedag? Velkommen som ny student. Master in Community Development and Social Innovation. Oslo
 • Hva må jeg ta med til studiestart? Velkommen som ny student. Master in Community Development and Social Innovation. Oslo
 • Når og hvor er studiestart? Velkommen som ny student. Master in Community Development and Social Innovation. Oslo
 • Hvordan finner jeg frem på campus i Oslo? Velkommen som ny student. Bachelor i sykepleie. VID Oslo
 • Ta VIDs smittevernkurs før studiestart Velkommen som ny student. Bachelor i sykepleie. VID Oslo
 • Hvordan er studiet organisert Velkommen som student. Videreutdanning i palliativ sykepleie
 • Hvem kan jeg ta kontakt med om jeg har spørsmål som ikke står her? Velkommen som ny student. Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits.
 • Hvor kan jeg få praksis? Velkommen som ny student. Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits.
 • Hva skjer første studiedag? Velkommen som ny student. Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits.
 • Hva må jeg ta med til studiestart? Velkommen som ny student. Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits.
 • Når er studiestart? Velkommen som ny student. Kompletterende utdanning for sykepleiere med utdanning fra land utenfor EU/EØS og Sveits.
 • Annen viktig informasjon Velkommen som ny student. Master i helsefremmende relasjonsarbeid
 • Hva må jeg ta med til studiestart? Velkommen som ny student. Videreutdanning i psykisk helsearbeid. Oslo
 • Annen viktig informasjon Velkommen som ny student. Videreutdanning i psykisk helsearbeid. Oslo
 • Hvordan er studiet organisert? Velkommen som ny student. Videreutdanning i Livsstyrketrening gjennom oppmerksomt nærvær og mestringsfremmende kommunikasjon
 • Hvordan er studiet organisert? Velkommen som student. Master i tjenesteutvikling til eldre
 • Jeg vil gjerne lese litt i sommer. Hva står på pensum? Velkommen som ny student til videreutdanning i familie terapi og systemisk praksis Sandnes
 • Kategorier