Spørsmål og svar

Velkommen ny student. Master i interkulturelt arbeid

  • Når og hvor er studiestart?
  • Hvordan får jeg tilgang til nettstudiet?
  • Hva skjer første studiedag?
  • Hva er programmet i fadderuken?
  • Hvem kan jeg ta kontakt med om jeg har spørsmål som ikke står her?

Kategorier