Spørsmål og svar

Velkommen som ny student. Bachelor i teologi

  • Når og hvor er studiestart?
  • Hva må jeg ta med til studiestart?
  • Hva skjer første studiedag?
  • Hvem kan jeg ta kontakt med om jeg har spørsmål som ikke står her?
  • Hva er programmet i fadderuken?

Kategorier