Spørsmål og svar

Velkommen som ny student. Bachelor sosialt arbeid, heltid

  • Når er studiestart?
  • Hva må jeg ta med til studiestart?
  • Hva skjer første studiedag?
  • Hvor kan jeg få praksis?
  • Hvem kan jeg ta kontakt med om jeg har spørsmål som ikke står her?
  • Skal vi ha sett på pensum før oppstart?
  • Om Canvas
  • Sjoatur 2020 er avlyst.

Kategorier