Spørsmål og svar

Velkommen som ny student. Videreutdanning i demens og psykiske lidelser hos eldre

  • Når er studiestart?
  • Hva må jeg ta med til studiestart?
  • Hva skjer første studiedag?
  • Hvem kan jeg ta kontakt med om jeg har spørsmål som ikke står her?

Kategorier