Spørsmål og svar

Velkommen som ny student. Videreutdanning i forebygging og håndtering av atferd som utfordrer hos personer med utviklingshemning