Spørsmål og svar

Velkommen som ny student. Videreutdanning i Livsstyrketrening gjennom oppmerksomt nærvær og mestringsfremmende kommunikasjon

  • Når og hvor er studiestart?
  • Hva må jeg ta med til studiestart?
  • Hva skjer første studiedag?
  • Hvem kan jeg ta kontakt med om jeg har spørsmål som ikke står her?
  • Hvordan er studiet organisert?
  • Er det noe jeg bør forberede før studiestart?

Kategorier