Spørsmål og svar

Velkommen som ny student. Videreutdanning i samfunnsplanlegging og borgerinvolvering