Opptak

Grad

Tid

Fagområde

By

Undervisningsspråk

I denne oversikten finner du samtlige studietilbud fra VID. Bruk menyen i venstre kolonne til å sortere oversikten på blant annet studieby og gradsnivå, og hvilke studier som fremdeles er åpent for opptak.

Akuttmedisinsk sykepleie

Videreutdanning
Helse
Deltid
Bergen
Norsk

Barnevern

Master
Sosial
Heltid
Deltid
Oslo
Norsk

Barnevernsarbeid

Master
Sosial
Heltid
Deltid
Oslo

Boligsosialt arbeid

Videreutdanning
Samfunn
Sosial
Deltid
Oslo

Community Development and Social Innovation

Master
Kirke
Samfunn
Heltid
Oslo
Stavanger
Engelsk

Diakoni

Master
Kirke
Heltid
Deltid
Oslo
Norsk

Ergoterapi

Bachelor
Helse
Heltid
Sandnes
Norsk

Familieterapi og systemisk praksis

Videreutdanning
Familieterapi
Deltid
Oslo
Norsk

Familieterapi og systemisk praksis

Master
Familieterapi
Deltid
Oslo
Norsk

Gerontologisk sykepleie

Videreutdanning
Helse
Deltid
Bergen
Norsk

Helsefremmende relasjonsarbeid

Master
Helse
Deltid
Oslo
Norsk

Helsefremmende tjenester til eldre

Master
Helse
Sosial
Deltid
Oslo
Norsk

Helsesykepleie

Videreutdanning
Helse
Deltid
Oslo
Norsk

Interkulturell kompetanse og bærekraft

Årsstudium
Samfunn
Heltid
Stavanger
Norsk

Interkulturelt arbeid

Master
Samfunn
Deltid
Stavanger
Norsk

Kirkemusikk

Videreutdanning
Kirke
Tromsø
Norsk

Klinisk sykepleie

Master
Helse
Deltid
Oslo
Bergen
Norsk

Konfliktarbeid og mekling

Videreutdanning
Helse
Sosial
Deltid
Oslo
Norsk

Kreftsykepleie

Videreutdanning
Helse
Deltid
Heltid
Bergen
Oslo
Norsk

Kristen sjelesorg

Årsstudium
Kirke
Deltid
Oslo
Norsk

Kristendom, religion, livssyn og etikk

Årsstudium
Kirke
Heltid
Stavanger
Norsk

Livsstyrketrening

Videreutdanning
Helse
Deltid
Oslo
Bergen
Sandnes
Norsk

Medborgerskap og samhandling

Master
Helse
Samfunn
Heltid
Deltid
Sandnes
Norsk

Minoritetskompetanse i barnevernet

Videreutdanning
Sosial
Deltid
Stavanger
Norsk

Nefrologisk sykepleie

Videreutdanning
Helse
Deltid
Oslo
Norsk

Palliativ sykepleie

Videreutdanning
Helse
Deltid
Bergen
Norsk

Pastoral lederutvikling - PLU

Videreutdanning
Master
Ledelse
Deltid
Norsk

Pedagogikk og bærekraft

Årsstudium
Samfunn
Heltid
Bergen
Norsk

Praksisveilederutdanning – sosialt arbeid

Videreutdanning
Sosial
Deltid
Oslo
Norsk

Praktisk teologi

Master
Kirke
Deltid
Stavanger
Norsk

Praktisk teologisk utdanning

Videreutdanning
Kirke
Heltid
Stavanger
Norsk

Praktisk-teologisk utdanning for prest

Bachelor
Master
Kirke
Tromsø
Norsk

Psykisk helsearbeid

Videreutdanning
Helse
Deltid
Oslo
Sandnes
Norsk

Psykososialt arbeid med barn og unge

Videreutdanning
Helse
Deltid
Oslo
Norsk

Relasjonskompetanse i barnevernet

Videreutdanning
Sosial
Deltid
Oslo
Norsk

Rus- og avhengighetsproblematikk

Videreutdanning
Sosial
Deltid
Oslo
Norsk

Samfunnsfag

Bachelor
Samfunn

Samfunnsplanlegging og borgerinvolvering

Videreutdanning
Helse
Sosial
Samfunn
Deltid
Sandnes

Sannhets- og forsoningsarbeid i møte med fornorskningen

Videreutdanning
Kirke
Samfunn
Deltid
Tromsø

SEPREP Tverrfaglig Utdanningsprogram

Videreutdanning
Helse
Deltid
Norsk
Engelsk

Sjelesorg på VID

Årsstudium
Master
Videreutdanning
Kirke

Sosial bærekraft

Bachelor
Samfunn
Sosial
Heltid
Stavanger
Bergen
Norsk

Sosialt arbeid

Master
Sosial
Deltid
Heltid
Oslo
Norsk

Sosialt arbeid

Bachelor
Sosial
Deltid
Heltid
Oslo
Norsk

Sykepleie

Bachelor
Helse
Heltid
Deltid
Oslo
Bergen
Helgeland
Sandvika
Norsk

Sykepleie Helgeland

Bachelor
Helse
Deltid
Helgeland
Norsk

Teologi

Profesjon
Kirke
Heltid
Stavanger
Norsk

Teologi

Bachelor
Kirke
Heltid
Stavanger
Norsk

Teologi og religionsstudier

Master
Kirke
Heltid
Stavanger
Engelsk

Trosopplæring

Årsstudium
Kirke
Deltid
Stavanger
Norsk

Veiledning

Videreutdanning
Ledelse
Deltid
Bergen
Norsk

Verdibasert ledelse

Master
Ledelse
Heltid
Deltid
Oslo
Norsk

Vernepleie

Bachelor
Helse
Heltid
Deltid
Sandnes
Bergen
Sandvika
Norsk