Studier Helse Videreutdanning

Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie

Er du sykepleier og ønsker å bli enda bedre i møte med mennesker med akutt eller kritisk sykdom eller skade? Med en videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie får du spisset kompetanse på feltet og tryggheten som trengs.

En sykepleier med en akuttmedisinsk pasient
 • Bergen (Deltid)

  • Studiested Bergen
  • Studiestart 11. september 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 15. april 2023
  • Programkode AKUTTSPL
  • Studiepoeng 60
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde 2 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 50
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 650
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 23000
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 24009

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Videreutdanning i akuttmedisinsk sykepleie Deltid Bergen (AKUTTSPL)

  Studiestart 11. september 2023
  Søknadsfrist 15. april 2023
  Opptak til studiet er lukket

  Opptakskrav

  • Fullført bachelor i sykepleie fra høgskole/universitet
  • Autorisasjon som sykepleier
  • Ett års relevant yrkespraksis (100% stilling eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling) etter fullført utdanning

  For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert.

  Dokumentasjonskrav

  • Vitnemål fra bachelor i sykepleie
  • Signert arbeidsattest(er) som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent
  • Autorisasjon

  CV, arbeidsavtaler og arbeidskontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper etter Forskrift om opptak til høgre utdanning, For-2017-01-06-13.

  Mer informasjon

  Organisering

  Studiet er organisert i tre intensive undervisningsuker med hovedsakelig fire dagers uke i hvert semester. I tillegg til undervisningsukene er det til sammen seks uker med praksisstudier i akuttmottak, kommunehelsetjenesten og andre relevante praksissteder. Praksisukene gjennomføres utenom undervisningsukene.

  I første semester av utdanningen skal studentene ha to uker med praksis i kommunehelsetjenesten. Aktuelle praksissteder er ved ØHD senger, legevakt og ambulanse. I andre semester er det fire uker med praksis i spesialhelsetjenesten (akuttmottak).

  To uker praksis i kommunehelsetjenesten 1. semester:

  Høgskolen legger til rette for praksisplasser for studenter i Bergensområdet. Studenter som ikke bor i Bergen og omegn oppfordres til selv å skaffe praksisplasser på eller i nærheten av eget hjemsted. Praksisplassene må godkjennes av høgskolen.

  Fire uker praksis i spesialisthelsetjenesten 2. semester

  Høgskolen legger til rette for praksisplasser i spesialisthelsetjenesten i samarbeid med studentene. Dette gjelder studenter fra hele landet. Praksisplassene må godkjennes av høgskolen.

  Samlingsuker

  Høst 2023 - uke 37, 43 og 48 (endret fra uke 47 den 16.05.2023)

  Vår 2024 - 3, 11 og 17

  Første samlingsuke starter mandag kl. 11.00 og avsluttes fredag senest kl. 13.00.

  Resten av samlingsukene starter mandag kl. 11.00 og avsluttes torsdag senest kl.16.00. Fredag er studiedag.

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Merete Gloppen, studiekonsulent, Bergen, telefon: +47 55 69 92 52, e-post: merete.gloppen@vid.no

Videreutdanningen i akuttsykepleie skal dyktiggjøre sykepleiere i møte med akutt/kritisk syke pasienter og bidra til bred kompetanse og forståelse for kompleksiteten i den akuttmedisinske kjeden.

Spørsmål og svar

 • Hvem er studiet for?

  Akuttmedisinsk sykepleie passer for

  sykepleiere som arbeider, eller ønsker å arbeide med pasienter med akutt og/eller kritisk sykdom eller skade både i kommune- og spesialisthelsetjenesten.

  Opptak til studiet skjer på grunnlag av fullført bachelor i sykepleie fra høgskole/universitet og minimum ett års relevant, pasientrettet yrkespraksis som enten er 100% stilling eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling etter fullført utdanning.

  Hvis du har utenlandsk helsefaglig utdanning er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert. Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning.

 • Hva lærer jeg på studiet?

  Etter fullført studie i akuttmedisinsk sykepleie har du:

  • avansert kunnskap innenfor fagfeltene knyttet til akutt- og allmennmedisinsk sykepleie, inkludert avansert kunnskap om systematisk klinisk undersøkelse og vurdering.
  • avansert kunnskap om kliniske, faglige og etiske problemstillinger innen akuttsykepleierens fagfelt.
  • inngående kunnskap om tjenestetilbudet i den akuttmedisinske kjede
  • inngående kunnskap om klinisk ledelse, tverrfaglig og tverretatlig samhandling
  • bred kunnskap om betydningen av verdier, kulturelt og livssynsmessig mangfold
  • inngående kunnskap om pasientsikkerhet og forbedringsarbeid
  • bred kunnskap om vitenskapsteori og forskningsmetode og forskningsetikk
 • Hvordan er studiet lagt opp?

  Samlingsbasert studie med arbeidskrav

  Studiet er samlingsbasert med 3 ukesamlinger per semester og arbeidskrav mellom ukesamlingene.

  Kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse skal integreres i studentenes praksis, og det er lagt opp til varierte læringsarenaer.

  Sammenhengen mellom teoretisk kunnskap og praktisk trening står sentralt i utvikling av studentenes vurderings- og handlingskompetanse. Det tilstrebes gjensidighet og samspill mellom tanke og handling, vurdering og praktiske ferdigheter. Faglig og personlig vekst fremmes gjennom refleksjon og bearbeiding av ny kunnskap og egne erfaringer gjennom egnede arbeidsmåter og studieformer.

  På akuttmedisinsk sykepleie har vi blant annet:

  • Forelesninger med vekt på dialog og studentdeltakelse
  • Gruppearbeid
  • Seminarer
  • Selvstudier
  • Arbeidskrav
  • Systematisk pasientundersøkelse
  • Simulering
  • Praksisstudier
  • Oppgaveveiledning
  • Faglige og pedagogiske digitale verktøy
 • Hvordan er fagmiljøet på VID?

  Studiets fagmiljø består av fagpersoner fra høgskolen, spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

 • Hvordan er behovet for utdanningen?

  Økende behov for akuttmedisinske sykepleiere

  Videreutdanningen skal bidra til å dekke det økende behovet for høy faglig kompetanse i møte med den akutt/kritisk syke pasienten på ulike tjenestesteder i spesialist- og kommunehelsetjenesten.

 • Kan studiet inngå som del av mastergrad?

  Ja, videreutdanningen i akuttmedisinsk sykepleie kan inngå som første del av Master i klinisk sykepleie.

 • Hva betyr det at VID er en diakonal høgskole?

  At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag. Det stilles ikke krav om kristen bekjennelse for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

Historier fra VID

Slik er det å studere ved VID

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.