Studier Samfunn Master

Master i interkulturelt arbeid

Har du arbeidserfaring fra helse- og sosialsektoren eller fra skole og barnehage? En erfaringsbasert master i interkulturelt arbeid vil gi deg kompetanse til å se muligheter og foreslå konstruktive løsninger på flerkulturelle utfordringer i et arbeidsliv preget av globalisering og kulturelt mangfold.

.
 • Stavanger (Deltid)

  • Studiested Stavanger
  • Studiestart 14. august 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 24. august 2023
  • Programkode MIKA
  • Studiepoeng 90
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde 3 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 535
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 8200
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 9094

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Master i interkulturelt arbeid Deltid Stavanger (MIKA)

  Studiestart 14. august 2023
  Søknadsfrist 24. august 2023
  Opptak til studiet er lukket

  Opptakskrav

  • Søker må ha godkjent bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang eller annen utdanning som er vurdert som jevngod med en av disse.
  • Som del av grunnutdanningen må søker ha minimum 60 studiepoeng med relevans for gradens fordypninger, det vil si helse/sosialfag, pedagogikk, samfunnsfag eller religion/kristendom.
  • Søker må videre ha minimum to års relevant yrkeserfaring som inkluderer interkulturelt arbeid.

  Søknadsfrist er 1. august eller til studiet er fulltegnet.

  Dokumentasjonskrav

  • Vitnemål fra 3-årig høgskoleutdanning
  • Arbeidsattest som inneholder fra dato og til dato, stillingsprosent og autorisasjon.

  CV og arbeidsavtaler/-kontrakter er ikke gyldig dokumentasjon på arbeidserfaring.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Mer informasjon

  Organisering

  Datoer for heldagssamlinger høst 2023

  1. år: MAMIKA 5010: Interkulturell kompetanse i et mangfoldssamfunn: Heldagssamling: Tirsdag 12. september kl. 10-16

  2. år: MAMIKA 6010: Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk: Heldagsseminar onsdag 25. oktober (kl. 10-16) til torsdag 26. oktober (kl. 9-16)

  3. år: MAMIKA 7010: Tirsdager: 17/10, 31/10 (Digitalt på dagtid. Tidspunkt er avhengig av påmelding og vil bli publisert i Canvas

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Kristoffer Mällberg, opptaksleder, Stavanger, telefon: +47 400 32 684, e-post: kristoffer.mallberg@vid.no

Studiets fagområde er interkulturelt arbeid – forstått som en tverrfaglig tilnærming til forskjellige yrker og profesjoner. Studiet legger vekt på å fremme forståelse for annerledeshet og utenforskap, og å søke praktiske løsninger på utfordringer som et moderne arbeidsliv representerer. Mastergraden i interkulturelt arbeid tilbyr fordypningsemner med spesiell relevans for ansatte i helse- og sosialsektoren, barnehage/skole og frivillige organisasjoner i det sivile samfunn.

Spørsmål og svar

 • Målgruppe

  Studiet er spesielt rettet mot studenter med arbeidserfaring fra helse- og sosialsektoren og fra skole og barnehage. Tematikken i graden er også relevant for ansatte i frivillige organisasjoner i det sivile samfunn. Graden er tverrfaglig i sin tilnærming til forskjellige profesjoner og kontekster hvor globale spørsmål er en del av arbeidshverdagen. Samtidig representerer graden et klart definert fagområde knyttet til globale spørsmål og interkulturell kompetanse.

  Graden passer for yrkesgrupper med arbeidsplasser preget av kulturelt mangfold. Studiet er tilpasset den som ønsker å studere deltid ved siden av jobb.

 • Studieprogrammets innhold

  Kjerneområdene i studiet er først og fremst knyttet til interkulturell kompetanse og globaliseringsprosesser. Tilnærmingen til interkulturell kompetanse bygger på den hermeneutiske filosofien som oppstod i kjølvannet av Hans-Georg Gadamers arbeider om den hermeneutiske sirkel, forforståelsens betydning for kunnskapsproduksjon og muligheten for forskjellige ståsteders horisont-sammensmelting. Denne filosofiske tilnærmingen til forståelse blir anvendt på praktiske case, og studentene blir utfordret til å se sin egen praksis i lys av nye perspektiver. Samtidig utfordres studentene til å se «den andre» i en kontekst som gir muligheter for innsikt i nye forståelseshorisonter.

  At globaliseringsprosesser kalles et faglig kjerneområde handler om å se kompleksiteten i de politiske, økonomiske, kulturelle, religiøse og klimatiske endringene som påvirker menneskers livsgrunnlag. Konsekvensen av disse endringene er nye økonomiske, politiske og religiøse nettverk som både fører til økt migrasjon – og som påvirker migrasjonsmønstre og meningsdanning på det stedet hvor migrantene slår seg ned. Økt kulturelt og religiøst mangfold påvirker igjen arbeidsplasser i nær sagt alle deler av samfunnet, og spesielt helse- og sosialsektoren samt utdanningssystem fra barnehage til høgskolesektor . Studiet har derfor et spesielt fokus på barn og familier i flerkulturelle kontekster.

 • Hva vil det si at studiet er nettbasert?

  Mastergraden (90 stp) tas på deltid over en periode på tre år, 30 studiepoeng pr. studieår. Forelesninger (videoleksjoner) legges ut på læringsplattformen Canvas og man kan se dem når det måtte passe. Innleveringer av obligatoriske arbeidskrav og kommunikasjon mellom lærer/student/medstudenter skjer også i Canvas. I noen emner vil det i tillegg være dagssamlinger i Stavanger. Emnebeskrivelser i studieplanen angir hvilke emner dette gjelder for.

  Alle eksamener i graden er hjemmeeksamener, og krever ikke tilstedeværelse på campus.

 • Arbeidsmuligheter etter endt utdanning
  • Arbeid med flerkulturelle problemstillinger innen helse- og sosialsektoren, skole og barnehage.
  • Stillinger i stat/kommuner og i organisasjoner innen det sivile samfunn hvor globalisering og mangfold er viktige tema innenfor arbeidsoppgavene.
 • Muligheter for videre utdanning

  Graden gir ikke adgang til å søke opptak ved VIDs doktorgradsprogram.

 • Tilbud for innreisende utvekslingsstudenter

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.