Studier Helse Master

Masterutdanning i klinisk sykepleie med fordypning i kreftsykepleie

Masterutdanningen i klinisk sykepleie med fordypning i kreftsykepleie skal bidra til å utdanne sykepleiere som kan kombinere vurderings- og handlingskompetanse i komplekse og sammensatte kliniske situasjoner. Analytisk kompetanse, fagetiske vurderinger, kritisk refleksjon og dannelsesaspekter i profesjonell praksis skal bidra til økt pasientsikkerhet, forbedring av faglig standard, verdibevisst tjenesteutøvelse og tjenesteutvikling.

En pasient ligger i sykesengen og ser smilende opp på sykepleieren
 • Bergen (Heltid)

  • Studiested Bergen
  • Studiestart 28. august 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 1. juni 2023
  • Programkode MAKS_BER
  • Studiepoeng 120
  • Studieform Heltid
  • Studiets lengde 2 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 650
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 10900
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 11909

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Masterutdanning i klinisk sykepleie med fordypning i kreftsykepleie Heltid Bergen (MAKS_BER)

  Studiestart 28. august 2023
  Søknadsfrist 1. juni 2023
  Opptak til studiet er lukket

  Opptakskrav

  • Fullført bachelor i sykepleie fra høgskole og universitet
  • Autorisasjon som sykepleier
  • To års relevant yrkespraksis 100% stilling eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling etter fullført utdanning

  For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert.

  Dokumentasjonskrav

  • Vitnemål fra bachelor i sykepleie
  • Autorisasjon
  • Signert arbeidsattester som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent

  CV og arbeidsavtaler og kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning For-2017-01-06-13.

  Søkere som tas opp til studiet, må legge fram politiattest ved studiestart. Se mer informasjon om dette her.

  Mer informasjon

  Organisering

  Høgskolen tilbyr videreutdanning i kreftsykepleie (90 studiepoeng) og masterutdanning i klinisk sykepleie med fordypning i kreftsykepleie (120 studiepoeng).

  Masterutdanning i klinisk sykepleie fordypning i kreftsykepleie (120 studiepoeng) er et fulltidsstudie over fire semestere.

  Samlingsuker 2023/2024

  • Høst 2023 Uke 35, 36, 41, 42, 48 og 49
  • Vår 2024 Uke 4, 5, 14, 15, 18
  • Høst 2024 Uke 33, 34, 42, 43, 44, 45, 47 (uke 43-45 inneholder praksis)

  Semesterstart høst 2024

  Semesterstart er onsdag 14. august.

  Praksis 2024

  • Vår 2024 Uke 6-11.
  • Høst 2024 Uke 35-40

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Merete Gloppen, studiekonsulent, Bergen, telefon: +47 55 69 92 52, e-post: merete.gloppen@vid.no

 • Oslo (Heltid)

  • Studiested Oslo
  • Studiestart 28. august 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 1. juni 2023
  • Programkode MAKS_OSL
  • Studiepoeng 120
  • Studieform Heltid
  • Studiets lengde 2 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 10900
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 11949

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Masterutdanning i klinisk sykepleie med fordypning i kreftsykepleie Heltid Oslo (MAKS_OSL)

  Studiestart 28. august 2023
  Søknadsfrist 1. juni 2023
  Opptak til studiet er lukket

  Opptakskrav

  • Fullført bachelor i sykepleie fra høgskole og universitet
  • Autorisasjon som sykepleier
  • To års yrkespraksis som sykepleier 100% stilling eller sammenlagt tilsvarende 100% stilling etter fullført utdanning

  For søkere med utenlandsk helsefaglig utdanning er det kun arbeidserfaring etter innvilget norsk autorisasjon som blir vurdert.

  Dokumentasjonskrav

  • Vitnemål fra bachelor i sykepleie
  • Autorisasjon
  • Signert arbeidsattester som inneholder fra dato og til dato, hvor du har jobbet og stillingsprosent

  CV og arbeidsavtaler og kontrakter godkjennes ikke som dokumentasjon på arbeidspraksis.

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning For-2017-01-06-13.

  Søkere som tas opp til studiet, må legge fram politiattest ved studiestart. Se mer informasjon om dette her.

  Spørsmål?

  Send en e-post til opptak@vid.no

  Organisering

  Høgskolen tilbyr videreutdanning i kreftsykepleie (90 studiepoeng) og masterutdanning i klinisk sykepleie med fordypning i kreftsykepleie (120 studiepoeng).

  Masterutdanning i klinisk sykepleie fordypning i kreftsykepleie (120 studiepoeng) er et fulltidsstudie over fire semestere.

  Samlingsuker 2023/2024

  • Høst 2023 Uke 35, 36, 41, 42, 48 og 49
  • Vår 2024 Uke 4, 5, 14, 15, 18
  • Høst 2024 Uke 33, 34, 42, 43, 44, 45, 47 (uke 43-45 inneholder praksis)

  Semesterstart høst 2024

  Semesterstart er onsdag 14. august.

  Praksis 2024

  • Vår 2024 Uke 7-12.
  • Høst 2024 Uke 35-40

Kreftsykepleieren møter pasienter med kreft og deres pårørende i alle faser av sykdomsforløpet. Kreftsykepleier har en sentral rolle i behandlingen, omsorgen, pleien og rehabiliteringen av pasienten.
Når helbredende behandling av pasienten ikke lenger er mulig har kreftsykepleieren en sentral rolle ved å lindre plagsomme symptomer og gi omsorg ved livets slutt.

Studiet bidrar til å utvikle evnen til å skape gode relasjoner hvor mennesker blir møtt, sett og bekreftet.

Spørsmål og svar

 • Hvem er studiet for?

  For sykepleiere som jobber med eller ønsker å jobbe innen kreftomsorg i spesialist- eller kommunehelsetjenesten

  Studiet er også aktuelt for sykepleiere som arbeider med veiledning, informasjon og undervisning om kreft.

 • Hvordan er studiet organisert?

  Masterutdanning i klinisk sykepleie med fordypning i kreftsykepleie tilsvarer

  120 studiepoeng og går over 4 semestre.

 • Har studiet praksis?

  Studentene som fordyper seg i kreftsykepleie har 3 praksisperioder

  – på til sammen 15 uker.

 • Hvilke kvalifikasjoner får jeg?

  Som kreftsykepleier kan du jobbe med:

  • Forebygging av kreftsykdom
  • Kreftpasienter med ulike kreftdiagnoser i alle aldersgrupper, inkludert barn med kreftsykdom
  • Kreftpasienter i ulike faser: utredning, behandling, rehabilitering, lindrende og terminal fase
  • Andre alvorlig og / eller kronisk syke
  • Fagutvikling og forskning
 • Hvorfor er studiet relevant?

  Stort behov for oppdatert kunnskap innen kreftomsorg

  Kreft er en alvorlig sykdom som påvirker helse- og livssituasjonen i stor grad. Kort liggetid i sykehus gir behov for økt kompetanse på alle nivå i helsetjenesten. Oppdatert kunnskap innen kreftomsorg er viktig når sykepleiere i selvstendig arbeid og i samarbeid med andre faggrupper skal gjøre vurderinger og fatte beslutninger på et faglig, rettslig og etisk holdbart grunnlag. I følge Helse- og omsorgsdepartementet skal tjenester som utøves være virkningsfulle, trygge og styrke brukerperspektivet.

 • Hva betyr det at VID er en diakonal høgskole?

  At VID er en diakonal høgskole, betyr at høgskolen bygger på et kristent verdigrunnlag. Det stilles ikke krav om kristen bekjennelse for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

 • Hvilke emner får jeg?

  MAKSP5010 Kreftsykdommer og behandling

  MAKSP5020 Sykepleie til pasienter

  MAKSP5030 Kreftsykepleie - fag og profesjon

  MAKSP5040 Sykepleie til pasienter som mottar kreftbehandling - kliniske praksisstudier 1

  MAKSP5400 Vitenskapsteori, forskningsmetode og forskningsetikk

  MAKSP6010 Sykepleie til pasienter i kommunehelsetjenesten eller i palliative avdelinger - kliniske praksisstudier 2

  MAKSP6020 Samhandling - ledelse - teknologi

  MAKSP6030 Kvalitetsutviklingsarbeid i praksis

  MAKSP6200 Prosjektbeskrivelse

  MAKSP6900 Masteroppgave

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.