Studier Helse Master

Klinisk sykepleie - Masterpåbygg

Masterpåbygget i klinisk sykepleie utdanner sykepleiere til avansert vurderings- og handlingskompetanse i komplekse og sammensatte kliniske situasjoner.

To kvinnelige masterstudenter ved klinisk sykepleie ved VID Høgskole
 • Bergen (Deltid)

  • Studiested Bergen
  • Studiestart 18. september 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 15. april 2023
  • Programkode MAKS
  • Studiepoeng 60
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde 2 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 650
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 10900
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 11909

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Klinisk sykepleie - Masterpåbygg Deltid Bergen, Oslo (MAKS)

  Studiestart 18. september 2023
  Søknadsfrist 15. april 2023
  Opptak til studiet er lukket

  Opptakskrav

  Krav for opptak til masterstudiets 2. del/påbyggingsdel, 60 studiepoeng:

  Avlagt videreutdanning innenfor en av de seks studieretningene ved VID. Søkere med videreutdanning fra andre utdanningsinstitusjoner må søke innpass.

  15 studiepoeng i Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk. Emnet kan tas ved VID eller annet lærested, og må være avlagt senest i vårsemesteret det året det søkes opptak til studiets 2. del /påbyggingsdel.

  For informasjon om når emnet tilbys i VID, ta kontakt med opptak@vid.no

  Søkerne rangeres etter sin bachelorgrad.

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det som hovedregel Politiattest

  Studenter som ikke kommer direkte fra en videreutdanning ved VID, men enten fra en annen høgskole eller at det er ett år eller flere siden de tok videreutdanningen, må levere politiattest.

  Studenter som kommer rett fra en videreutdanning ved VID, og fortsetter direkte på masterløpet trenger ikke å levere ny politiattest.

  Spørsmål?

  Send en e-post til opptak@vid.no

Masterpåbygg i klinisk sykepleie, også kalt del 2, går på deltid over 2 år. Studiet er samlingsbasert, med en fysisk samling i Bergen, en fysisk samling i Oslo og en digital første semester, og en fysisk samling i Oslo og 2 digitale neste semester. Se ukenummer under Spørsmål og svar - Studieuker 2023/2024.

Studiet gir 60 studiepoeng.

Masterpåbygget inkluderer å skrive en masteroppgave på 30 studiepoeng.

Masterpåbygget inneholder også et valgemne. Studentene velger selv et emne blant flere mulige. Disse går på ulike tidspunkt, men må gjennomføres i løpet av studiet.

Hva må jeg ha for å søke masterpåbygget?

Hvis du har bestått en videreutdanning innenfor klinisk sykepleie er det mulig å søke direkte på masterpåbygget.

Det stilles krav om 15 studiepoeng i vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk for å søke direkte.

Du kan også søke opptak til hele masterutdanningen 120 studiepoeng her.

For deg som allerede har tatt, eller holder på å fullføre 60 studiepoeng i videreutdanningene

Studenter som allerede har tatt, eller holder på å fullføre, 60 studiepoeng i de ulike videreutdanningene, kan søke seg inn på Master i klinisk sykepleie del 2 for å fullføre sitt masterstudium. De vil da ta en 60 studiepoengs påbygningsdel. Dette gjelder også for deg som har tatt, eller holder på å fullføre 60 studiepoeng i kreftsykepleie eller helsesykepleie.

Spørsmål og svar

 • Studieuker 2023/2024

  Masterstudiet vil neste studieår være både digitalt og fysisk.

  Studiestart: 2023 mandag 18/9 i uke 38.

  Høst 2023

  Uke 38 - samling Bergen mandag til torsdag

  Uke 43 - samling Oslo mandag til torsdag (oppdatert 3. mai 2023)

  Uke 46 - digitalt

  Vår 2024

  Uke 4 - Samling i Oslo mandag til torsdag

  Uke 6 - digitalt

  Uke 21 – uavklart

 • Hvilke kvalifikasjonskrav er det for master i klinisk sykepleie, påbyggingsdel?

  Avlagt 60 studiepoengs videreutdanning innenfor en av de seks studieretningene

  Det stilles krav til 15 studiepoeng på masternivå i:

  Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk for søkere til masterpåbygget, studiets del 2.

  Emnet kan tas ved VID eller ved et annet annet lærested, og må være avlagt senest i vårsemesteret det året du søker opptak til studiets 2. del - påbyggingsdelen.

  For informasjon om når emnet tilbys i VID, ta kontakt med opptak@vid.no

 • Hva kan jeg etter endt masterprogram?

  Med en master i klinisk sykepleie kan du

  fremme fagetisk kritisk refleksjon og bidra til verdibevisst tjenesteutvikling. Studiet er lagt opp med ukentlige samlinger, der første del er lagt opp for heltid, og del to fortsetter som deltidsstudium. Les mer om dette under:

  Masterutdanningen i klinisk sykepleie gir deg bred innsikt i en av seks sykepleiefaglige studieretninger, i tillegg til avansert kunnskap og vurderingskompetanse til å utøve faget.

 • Hva betyr det at VID er en diakonal høgskole?

  At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag om medmenneskelighet, respekt og solidaritet. Det stilles ingen krav til kristen tro for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont, og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.