Studier

Master i medborgerskap og samhandling

Master i medborgerskap og samhandling

Helse
Samfunn
Heltid
Deltid
Sandnes
Norsk
120 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Emner

 • Perspektiv på medborgerskap og samhandling
 • Habilitering og rehabilitering i hverdagsliv og samfunnsliv
 • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
 • Verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Samfunnsplanlegging og universell utforming
 • Hverdagsrehabilitering
 • Velferdsteknologi
 • Samspill og kommunikasjon med personer som har omfattende funksjonsnedsettelser
 • Forebygging og håndtering av utfordrende atferd hos personer med utviklingshemming
 • Mastergradsoppgave

Artikler

Hva sier studentene selv?

Hva sier studentene selv?

Noen sitater fra tidligere studenter:

- Studiet gir meg muligheter til å se de ulike utfordringer i praksis og hvordan forståelser av medborgerskap og samhandling har stor betydning individuelt og på systemnivå.

Les mer

Master i medborgerskap – retten til å bestemme i eget liv.

Master i medborgerskap – retten til å bestemme i eget liv.

Professor Inger Marie Lid har det faglige ansvaret for Master i Medborgerskap ved VID vitenskapelige høyskole, Sandnes.

- Medborgerskap og retten til selv å bestemme i sitt eget liv, er et tema som går igjen i Stortingsmeldinger, offentlige utredninger og FN-konvensjoner, sier Lid

Les mer

Les om hvordan det er å være student på VID

 • Heltid, VID Sandnes, (MAMEH40302)
 • Deltid, VID Sandnes, (MAMED40301)

Søknad

Heltid, VID Sandnes, (MAMEH40302)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Søknadsfrist

15. april 2020

Deltid, VID Sandnes, (MAMED40301)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Søknadsfrist

15. april 2020

Ressurser