Studier Kirke Master

Master i praktisk teologi

Programmet kombinerer et overordnet perspektiv på teologi forstått som levende og praktisk teologi med et praksisnært fokus, der alle sider ved en prests hverdag vil kunne gjøres til gjenstand for ny kunnskapstilegnelse og teologisk refleksjon.

 • Stavanger (Deltid)

  • Studiested Stavanger
  • Studiestart 14. august 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 14. august 2023
  • Programkode MPT
  • Studiepoeng 90
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde 3 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 535
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 6100
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 6994

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Master i praktisk teologi Deltid Stavanger (MPT)

  Studiestart 14. august 2023
  Søknadsfrist 14. august 2023
  Opptak til studiet er lukket

  Opptakskrav

  For å bli tatt opp på programmet må man ha:

  • Cand.theol. grad, mastergrad eller bachelorgrad som kvalifiserer til kirkelig tjeneste
  • Minimum to års fulltidstjeneste i kirken eller i tilsvarende sammenheng etter endt bachelorutdanning

  Søkere med utenlandsk utdanning må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper i Forskrift om opptak til høgre utdanning (For-2017-01-06-13).

  Søknadsfrist er 14. august.

  Mer informasjon

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Kristoffer Mällberg, opptaksleder, Stavanger, telefon: +47 400 32 684, e-post: kristoffer.mallberg@vid.no

Hovedmålsetningen med erfaringsbasert mastergrad i praktisk teologi er å gi prester en styrket kompetanse til å utøve teologi i praksis, og sette dem i stand til å utøve en bedre prestetjeneste. Programmet er praksisorientert.

Spørsmål og svar

 • Hva lærer du?

  Ved fullført program skal kandidatene i mastergradsstudiet i praktisk teologi:

  • Ha inngående forståelse av fagfeltet praktisk teologi, og av hvordan teologi kan utøves på en adekvat måte i møte med utfordringer i en prests yrkesliv.
  • Ha fordypet innsikt på viktige områder innenfor de fag- og forskningsfelt som er relevant for prestetjeneste.
  • Ha arbeidet med å etablere en faglig helhetsforståelse.
  • Ha evne til selvstendig faglig refleksjon, til metodisk arbeid med fagstoffet og til skriftlig framstilling av fagstoff.
  • Ha god innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemstillinger, og erfaring med å gjennomføre et selvstendig faglig/vitenskapelig arbeid.
  • Ha kompetanse til å utøve en bedre yrkesutøvelse i kirken.
  • Ha et godt grunnlag for å formidle fagets innhold i møte med andre fag og med samfunnet og kulturen for øvrig.
 • Emner
  • Prest og teolog i praksis
  • Individuell oppgave
  • Church Leadership
  • Barn og gudstjeneste
  • Reformatorisk teologi i en kirkelig reformalder
  • Menighetsutvikling
  • Mastergradsoppgave
 • Samarbeidspartnere

  Den erfaringsbaserte mastergraden i praktisk teologi er en grad som gis i et samarbeid mellom VID, Det teologiske Menighetsfakultet og Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Det praktisk teologiske seminar (Universitetet i Oslo) deltar også som faglig samarbeidspartner.

  Den norske kirkes presteforening er en hovedsamarbeidspartner som bidrar med kompetanse og praksisrelevant erfaring når det gjelder utvikling og gjennomføring av emner. Graden skrives ut av det fakultetet kandidaten har tatt flest studiepoeng ved.

Historier fra VID

Slik er det å studere ved VID

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.