Studier Kirke Master

Sannhet og forsoning i teologi og praksis

Studiet gir kunnskaper og teoretiske verktøy for å forstå, bearbeide og svare konstruktivt på de problemstillingene som fornorskningshistorien og dens ettervirkninger reiser lokalt, regionalt og nasjonalt.

Et samisk flagg vaier i vinden
 • Tromsø (Deltid)

  • Studiested Tromsø
  • Studiestart 2. januar 2024
  • Søknadstart 22. september 2023
  • Søknadsfrist 1. desember 2023
  • Programkode VUSANFORS
  • Studiepoeng 30
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde 3 år
  • Støttes av lånekassen Nei
  • Studieplasser 50
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 585
  • Kopiavgift/studentråd NOK 300
  • Studieavgift NOK 0
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 924

  Søk opptak

  Sannhet og forsoning i teologi og praksis Deltid Tromsø (VUSANFORS)

  Studiestart 2. januar 2024
  Søknadsfrist 1. desember 2023
  Opptak til studiet er lukket

  Opptakskrav

  Bachelorgrad (180 studiepoeng) eller annen grad eller utdanning på tilsvarende nivå av minimum tre års omfang, fra f.eks. historie, teologi, religionsvitenskap, pedagogikk/lærerutdanning, sosial-/samfunnsvitenskap, helsefag eller liknende.

  Søkere som ikke oppfyller de ordinære opptakskravene, kan etter fastsatte kriterier søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

  Mer informasjon

  Organisering

  Studiet gjennomføres desentralisert og nettbasert og består av tre emner à 10 studiepoeng som kan tas enkeltvis, men utgjør en helhet:

  Første emnet går våren 2024 med samlinger i Bodø 19. - 21. mars for deltakere fra Sør-Hålogaland bispedømme, og i Trondheim den 9. - 11. april for deltakere fra Nidaros og tilgrensende bispedømmer. Emnet gjentas høsten 2024 med samlinger i Oslo og Bergen eller Stavanger.

  Øvrige emner rulles ut med samme progresjon: Samlinger i Bodø og Trondheim til våren, og i Oslo og Bergen eller Stavanger til høsten.

  Studiet er delvis finanisert av HK-dir.

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Kristoffer Mällberg, opptaksleder, Stavanger, telefon: +47 400 32 684, e-post: kristoffer.mallberg@vid.no

Studiet gir kunnskaper og teoretiske verktøy for å forstå, bearbeide og svare konstruktivt på de problemstillingene som fornorskningshistorien og dens ettervirkninger reiser lokalt, regionalt og nasjonalt.

Transformative perspektiver vektlegges med utgangspunkt i urfolk og nasjonale minoriteters individuelle og kollektive rettigheter.

Aktuelle prosesser og debatter belyses tverrfaglig ut fra internasjonal og hjemlig forskning innenfor feltene historie, overgangsrettferdighet (transitional justice), gjenopprettende rettferdighet (restorative justice), urfolksforskning og teologi. Det rettes søkelys mot hvordan begrepet ‘forsoning’ anvendes på sosiale og politiske prosesser i slike sammenhenger. Studiet gir hjelp til å gjennomtenke egen yrkesutøvelse og kirkens ansvar og muligheter for styrket praksis, forankret i teologiske, diakonale og etiske perspektiver.

Studiet gir relevant kompetanse for kirkelig ansatte, studenter som sikter mot arbeid i kirken, og ansatte i andre samfunnssektorer som er berørt av og engasjert i tematikken. Emnene kan søkes innpasset som valgemne i profesjons- og masterutdanningen i teologi ved VID og kan være relevante som valgemner i ulike masterutdanninger ved andre institusjoner, f.eks. knyttet til lærerutdanning og samfunnsvitenskap.

Hovedtemaer:

 • Fornorskningen som politikk, ideologi, prosess og erfaring
 • Sannhetskommisjoner globalt og i Norge
 • Forsoning som sosial prosess, politisk begrep og kristen samfunnsteologi
 • Oppdaterte tverrfaglige perspektiver fra internasjonal og hjemlig forskning
 • Kritisk etisk refleksjon om egen yrkesutøvelse og kirkens (evt. egen institusjons) rolle
Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.