Studier SamfunnSosial Bachelor

Bachelor i sosial bærekraft

Er du samfunnsinteressert og ønsker å forstå samfunnet vi lever i, både lokalt og internasjonalt? Har du lyst til å engasjere deg i å skape et sosialt bærekraftige samfunn? Sosial bærekraft på VID er et tverrfaglig bachelor-studium med fokus på interkulturell kompetanse, pedagogikk og ledelse som forbereder studentene til en arbeidshverdag i organisasjoner og virksomheter som fremmer en bærekraftig samfunnsutvikling.

Studenter ved VID høgskole som tar bachelor i sosial bærekraft
 • Stavanger (Heltid)

  • Studiested Stavanger
  • Studiestart 14. august 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist
  • Programkode BASOB
  • Studiepoeng 180
  • Studieform Heltid
  • Studiets lengde 3 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 30
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 535
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 6800
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 7694

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Bachelor i sosial bærekraft Heltid Stavanger (BASOB)

  Studiestart 14. august 2023
  Søknadsfrist
  Opptak til studiet er lukket

  Poenggrense

  Ordinær kvote: Alle
  Kvote i førstegangsvitnemål: Alle

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

  Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

  Mer informasjon

  Organisering

  Høst 23 blir det samlingsuke i Stavanger i uke 36, 4.-8. september (mandag- fredag). Dato for samlingsuke vår 24 er foreløpig ikke fastsatt. Samlingsuken har krav om obligatorisk tilstedeværelse og du må selv ordne med overnatting og betale for reise og opphold.

  I tillegg blir det nettundervisning på Zoom hver uke, ca. to ettermiddager/kvelder fra en til tre skoletimer, og én lunsjsamling (kl. 11-12). Det vil også være nettleksjoner (videoforelesninger) som du kan se når det passer best for deg.

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Kristoffer Mällberg, opptaksleder, Stavanger, telefon: +47 400 32 684, e-post: kristoffer.mallberg@vid.no

Studiet vil ruste studentene til å forstå og fortolke utfordringer i vår samtid som klimakrise, økt digitalisering og mangfold, og demokratiske institusjoner under press.

Spørsmål og svar

 • Hva er sosial bærekraft?

  Sosial bærekraft handler om:

  Å bidra til samfunn preget av blant annet tillit, trygghet og tilhørighet. Begrepet favner alt fra helse og livskvalitet, til lik tilgang til ressurser og goder, utdanning og jobb. Det handler om å sikre at menneskerettighetene er ivaretatt og at alle mennesker får et godt og rettferdig grunnlag for et anstendig liv.

 • Hva lærer du på utdanningen?

  Inngående kunnskap om sosial bærekraft

  Gjennom dette studiet vil du lære om hvordan vi mennesker kommuniserer, samhandler og skaper endring. Vi tar utgangspunkt i samfunnsutfordringer knyttet til mangfold, demokrati og marginalisering, og drøfter hvordan disse dilemmaene kan forstås og ledes fra et bærekraftsperspektiv.

 • Hvordan er studiet bygget opp?

  To studieretninger på bachelor i sosial bærekraft

  • Interkulturell kompetanse
  • Verdibasert ledelse

  Studieretning interkulturell kompetanse

  har fokus på perspektiver og utfordringer knyttet til globalisering, migrasjon og kulturelt mangfold. Studiet tematiserer behovet for interkulturell kompetanse i mellommenneskelige relasjoner på arbeidsplassen og i forhold til barn og unges oppvekst.

  Studieretning verdibasert ledelse

  lærer deg hvordan små og mellomstore virksomheter i framtiden må fokusere på oppdrag, mål, visjoner og verdier. Bærekraftig prosesser og sosial innovasjon inkluderes i dette for at vi i fellesskap skal kunne skape trygge arbeidsplasser og møte fremtidens klimautfordringer.

 • Hvordan foregår undervisningen?

  Studiet er et samlings- og nettbasert heltidsstudium

  Undervisningen vil være en kombinasjon av samlingsuker og nettundervisning. Det blir én samlingsuke på VIDs campus i Stavanger pr. semester.

  Det legges stor vekt på studentaktiv læring med varierte arbeids- og vurderingsformer. Noen undervisningsaktiviteter vil være knyttet til obligatoriske arbeidskrav som krever at du er til stede i den digitale undervisningen.

  Studiet er et fulltidsstudium.

  Første studieår:

  Består av seks fellesemner innenfor fagområdene interkulturell kompetanse, pedagogikk og verdibasert ledelse. Det blir én samlingsuke på campus i Stavanger pr semester, høst/vår. Mellom samlingsukene deltar du på nettundervisning og digitale undervisningsaktiviteter sammen med dine medstudenter på Zoom.

  Andre studieår:

  Før oppstart av andre studieår velger du studieretning og fordyper deg innenfor det fagområdet du er mest interessert i. Undervisningen blir som i første studieår, en kombinasjon av samlingsuker og nettundervisning. Studenter som velge studieretning interkulturell kompetanse får tilbud om å delta på et fire ukers studieopphold i et afrikansk land. I andre studieår får begge studieretningene et praksisopphold i en bedrift /organisasjon.

  Tredje studieår:

  I høstsemesteret kan du velge å dra på utveksling til utlandet. Vi har samarbeid med flere universiteter som kan gi deg et interessant og spennende studieopphold. Studenter som ikke drar på utveksling, får tilbud om valgemner ved høgskolen. I vårsemesteret tar du et fordypningsemne tilknyttet studieretningen din og skriver bacheloroppgave.

 • Er det mulighet for utveksling?

  Fire ukers utveksling i Afrika

  Studieretning interkulturell kompetanse har tilbud om fire ukers studieopphold i et afrikansk land, som regel Madagaskar, i vårsemesteret andre studieår. Studieoppholdet inngår som del av emnet Medborgerskap- lokalt og globalt. For studieopphold med varighet på minst 4 uker er det mulig å søke Lånekassen om et reisestipend som vil dekke deler av reiseutgiftene til turen. Det vil være alternativ for studenter som ikke ønsker å delta på studietur.

  Ett semester ved en av VIDs samarbeidsinstitusjoner

  I løpet av det tredje studieåret får du mulighet til å studere et semester ved en av våre samarbeidsinstitusjoner i utlandet, for eksempel Krakow (Polen), Stockholm (Sverige), Budapest (Ungarn), Uganda eller USA. Les mer om studier i utlandet her

 • Hvilke muligheter har du etter endt utdanning?

  Stort spenn av jobb- og videre studiemuligheter etter endt utdanning i sosial bærekraft

  Ønsker du å jobbe med integrasjon av flyktninger? Hva med å jobbe i frivillige organisasjoner med et globalt fokus? Ønsker du å utvikle deg som leder med kompetanse innen sosial bærekraft?

  Flere institusjoner, både i offentlig og privat sektor, spør etter kompetanse relatert til flerkultur, mangfold, komplekse samfunnsspørsmål og demokratisk samfunnsstyring.

  Med en bachelorgrad i sosial bærekraft fra VID, vil du bli en ressurs i denne sammenhengen.

  Bachelorgraden gir grunnlag for opptak til opptak til ulike masterløp knyttet til hver av studieretningene, deriblant Master in Community Development and Social Innovation og Master i verdibasert ledelse.

  Andre mastergrader i VID, som Master i interkulturelt arbeid og Master i medborgerskap og samhandling, er også være aktuelle, men vil ha opptakskrav knyttet til til arbeidserfaring.

Historier fra VID

Slik er det å studere ved VID

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.