Studier

Bachelor i sosialt arbeid

Bachelor i sosialt arbeid

Sosial
Deltid
Heltid
Oslo
Norsk
180 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Emner

 • Introduksjon til sosialt arbeid
 • Samfunnsvitenskapelig og juridisk kunnskapsgrunnlag i sosialt arbeid
 • Sosialt arbeid i et livsløpsperspektiv
 • Sosialt arbeid i frivillig sektor
 • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Sosialt arbeid med individer og grupper i sårbare livssituasjoner
 • Profesjonsutøvelse i sosialt arbeid
 • Etikk og fagrefleksjon i sosialt arbeid
 • Samfunnsarbeid og sosialt arbeid i organisasjoner
 • Sosialt arbeid i grupper og institusjoner
 • Kunnskapsutvikling i sosialt arbeid
 • Forskningsdesign og metode
 • Bacheloroppgaven

Artikler

Jobber for at barn skal ha det godt

Jobber for at barn skal ha det godt

Det jeg liker aller best ved jobben er at jeg kan hjelpe barn, som har det vanskelig hjemme, til å få det bedre, sier sosionom Charlotte Eriksen.

Les mer

Les om hvordan det er å være student på VID

Søknad

Deltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (SOSDEL)

Opptakskrav

Søknadsfrist

15. april 2020

Heltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (SOSHEL)

Opptakskrav

Søknadsfrist

15. april 2020

Ressurser