Studier Helse Bachelor

Bachelor i sykepleie

Sykepleieryrket er et spennende, allsidig og praktisk yrke fylt med meningsfulle oppgaver. Som sykepleier arbeider du med både friske og syke mennesker – i alle livets faser. Du må like å vise omsorg og være forberedt på å ta ansvar under vanskelige omstendigheter. Det er også er yrke som kan åpne opp for mange muligheter underveis i din livsfase.

Sykepleier som triller en sykeseng i sykehuskorridoren
 • Oslo (Heltid)

  • Studiested Oslo
  • Studiestart 15. august 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 11. august 2023
  • Programkode BASP_OSL
  • Studiepoeng 180
  • Studieform Heltid
  • Studiets lengde 3 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 320
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 690
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 6800
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 7849

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Bachelor i sykepleie Heltid Oslo (BASP_OSL)

  Studiestart 15. august 2023
  Søknadsfrist 11. august 2023
  Opptak til studiet er lukket

  Poenggrense

  Det er mulig å søke på Bachelor i sykepleie Heltid Oslo (BASP_OSL) på ledige studieplasser på Samordna Opptak.
  Studiet blir lagt ut 20. juli og er åpent fram til studiet er fulltegnet.

  Ordinær kvote: 43,6
  Kvote for førstegangsvitnemål: 35,4

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

  Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

  Spesielle opptakskrav som både gjelder for søkere med generell studiekompetanse og realkompetanse:

  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

  Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Info om prosedyre ved søknad om innpass

  Det er mulig å søke innpass for tidligere utdanning på bachelornivå, les mer om rutinen for dette her.

  Mer informasjon

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Alexander Didriksen, studiekonsulent, Oslo, telefon: +47 22 96 37 90, e-post: alexander.didriksen@vid.no

 • Bergen (Heltid)

  • Studiested Bergen
  • Studiestart 14. august 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist 15. april 2023
  • Programkode BASP_BER
  • Studiepoeng 180
  • Studieform Heltid
  • Studiets lengde 3 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 210
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 550
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 6800
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 7709

  Programansvarlig

  Søk opptak

  Bachelor i sykepleie Heltid Bergen (BASP_BER)

  Studiestart 14. august 2023
  Søknadsfrist 15. april 2023
  Opptak til studiet er lukket

  Poenggrense

  Ordinær kvote: 48,2
  Kvote for førstegangsvitnemål: 43,9

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

  Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

  Spesielle opptakskrav som både gjelder for søkere med generell studiekompetanse og realkompetanse:

  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

  Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Info om prosedyre ved søknad om innpass

  Det er mulig å søke innpass for tidligere utdanning på bachelornivå, les mer om rutinen for dette her.

  Mer informasjon

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Merete Gloppen, studiekonsulent, Bergen, telefon: +47 55 69 92 52, e-post: merete.gloppen@vid.no

 • Helgeland (Deltid)

  • Studiested Helgeland
  • Studiestart 14. august 2023
  • Søknadstart 1. februar 2023
  • Søknadsfrist
  • Programkode BASPDEL_HEL
  • Studiepoeng 180
  • Studieform Deltid
  • Studiets lengde 4 år
  • Støttes av lånekassen Ja
  • Studieplasser 40
  • Undervisningsspråk Norsk

  Priser

  • Semesteravgift NOK 550
  • Kopiavgift/studentråd NOK 320
  • Studieavgift NOK 0
  • Administrasjonsgebyr NOK 39
  • Totalt per semester NOK 909

  Søk opptak

  Bachelor i sykepleie Deltid Helgeland (BASPDEL_HEL)

  Studiestart 14. august 2023
  Søknadsfrist
  Opptak til studiet er lukket

  Opptakskrav

  Det er mulig å søke på sykepleie deltid på Helgeland Deltid Helgeland (BASPDEL_HEL) på ledige studieplasser på Samordna Opptak.
  Studiet blir lagt ut 20. juli og er åpent fram til studiet er fulltegnet.

  Generell studiekompetanse. Les om generell studiekompetanse på Samordna opptak.

  Det er mulig å søke med realkompetanse. Det gjelder søkere over 25 år. Les om realkompetanse på våre opptakssider.

  Spesielle opptakskrav som både gjelder for søkere med generell studiekompetanse og realkompetanse:

  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
  • gjennomsnittskarakteren 3 eller bedre i matematikk (fellesfag 224 timer)

  Du dekker karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

  Annen dokumentasjon

  Når du har fått opptak til studiet, kreves det

  Info om prosedyre ved søknad om innpass

  Det er mulig å søke innpass for tidligere utdanning på bachelornivå, les mer om rutinen for dette her.

  Mer informasjon

  Organisering

  Bachelor i sykepleie, Helgeland, er et desentralisert deltidsstudium. Totalt går studiet over 4 år og det kreves 75% studieinnsats av et fulltidsstudium.

  Samlingsuker

  Høst 2023 - Uke 33, 39, 44 og 48

  Vår 2024 - Uke 3, 6, 9, 12 og 18

  Studieavgift

  Studieavgift (5600 NOK) første studieår dekkes av RKK og skal ikke belastes studentene. Fra tredje semester er studieavgiften på 5600 NOK.

  Kontaktinformasjon

  Har du spørsmål om opptak, ta kontakt med Merete Gloppen, studiekonsulent, Bergen, telefon: +47 55 69 92 52, e-post: merete.gloppen@vid.no

Sykepleie er å hjelpe mennesket til å ivareta sine grunnleggende behov. Kunnskap om hvordan mennesket kan ivareta egen helse og mestre sykdom og lidelse er derfor grunnleggende i sykepleien.

Se filmen hvor Charlotte Nilsen, lærer ved VID, forteller deg hvordan du kan redde liv.

Det jeg liker best med å studere sykepleie på VID er at du får veldig god kontakt med lærerne, god veiledning i dine eksamensforberedelser, du blir sett av dine medstudenter, og antall studenter er akkurat passe til at vi har et godt læringsmiljø.
– sykepleiestudent Birgitte Holm, VID

Vet du forresten hva du skal gjøre om du treffer en som har falt om med hjertestans?
Se filmen om hva du skal gjøre om du er først på stedet.

Spørsmål og svar

 • Hva er sykepleie?

  Sykepleie handler om

  mennesker og behandlingen av dem, basert på deres livshistorie, livserfaringer, ressurser, betydningsfulle relasjoner, verdier og opplevelse av det å være syk eller være i risiko for å bli syk. Faget baserer seg på ulike kunnskapsformer: Teoretiske kunnskaper, ferdigheter, faglig skjønn, og erfaringskunnskap.

 • Hvordan og hvor arbeider en sykepleier?

  Som sykepleier arbeider du med

  forebygging, omsorg, pleie, behandling og rehabilitering, i tett samarbeid med andre yrkesgrupper. Du kan arbeide på sykehus, i sykehjem, i hjemmebaserte tjenester, i forebyggende helsearbeid, innenfor psykisk helse, bedriftshelsetjeneste, i ambulansetjeneste og i internasjonale hjelpeorganisasjoner.

 • Hva er poenggrensene?

  Poenggrenser for sykepleie

  VID opererer med poenggrenser for sykepleierstudiet, som du enkelt kan regne ut selv. Sjekk hvordan på Samordna Opptak.

  For heltid ved VID Bergen, kvote for førstegangsvitnemål: 43,9. Ordinær kvote: 48,2. For heltid ved VID Oslo, kvote for førstegangsvitnemål: 35,4. Ordinær kvote: 43,6. For deltid ved VID Helgeland, kvote for førstegangsvitnemål: alle. Ordinær kvote: alle. For deltid ved VID Oslo/Sandvika, kvote for førstegangsvitnemål: alle. Ordinær kvote: 50,3.

 • Hva lærer jeg?

  Sykepleiefaget inkluderer kunnskap om

  psykologi, samfunnsfag, pedagogikk, kommunikasjon, anatomi, fysiologi og sykdomslære, livssyn, etikk, vitenskapsteori og forskningsmetoder. Gjennom rollespill og simulering av pasientsituasjoner i høgskolens ferdighetssenter vil du trene på praktiske ferdigheter, kommunikasjon og samhandling. I praksisstudier vil du lære å anvende teoretisk og praktisk kunnskap i direkte møte med pasienter. Kunnskap om hvordan mennesket kan ivareta egen helse og mestre sykdom og lidelse er grunnleggende i sykepleien.

 • Hva er praksisstudier?

  Praksis – en stor del av sykepleierutdanningen

  Omtrent halvparten av utdanningen er praksisstudier eksempelvis i sykehjem, i hjemmebaserte tjenester og på sykehus. Mange av våre studenter velger også et utenlandsopphold i løpet av studiet, for eksempel en praksisperiode i 2. eller 3. studieår eller et 3 måneders utvekslingsopphold gjennom Erasmus+. Det er muligheter for å ta et helt semester ved en av våre samarbeidende utdanningsinstitusjoner i utlandet.

 • Hva blir jeg kvalifisert til?

  Stor etterspørsel for sykepleiere

  Sykepleiere er en etterspurt arbeidsressurs med bred og allsidig kompetanse. Dette gir mulighet for arbeid innen et vidt spekter av helsetjenesten. Tradisjonelt har sykepleiere arbeidet innen ulike deler av kommunale helse- og omsorgstjenester og i spesialisthelsetjenesten, innen ulike nivå. Bachelorutdanningen i sykepleie legger grunnlag for videre studier på masternivå og en rekke videreutdanninger. I tillegg åpner det for videre studier, eksempelvis på Phd-nivå.

 • Hva betyr det at VID er en diakonal høgskole?

  At VID er en diakonal høgskole, betyr at vi bygger på et kristent verdigrunnlag. Det stilles ikke krav om kristen bekjennelse for å bli tatt opp som student. Vi tilstreber åpenhet og en vid horisont og ønsker derfor studenter med ulik bakgrunn og livssyn velkommen.

 • Hvor kan jeg søke opptak?

  Her kan du studere sykepleie

  VID tilbyr sykepleie på heltid i både i Bergen og Oslo. I tillegg er det også opprettet desentraliserte sykepleiestudier på deltid i både Helgeland og Sandvika. VID Bergen ligger på Haraldsplass. VID Oslo ligger på Steinerud, like ved Majorstua. Ved våre studiesteder er det lett å bli kjent med medstudenter og du får god oppfølging fra lærere gjennom studiehverdagen. Du registrerer søknaden din og prioriterer studieønskene dine i nettsøknaden på Samordna opptak.

 • Hvor mange sykepleiestudenter tas opp?

  VID Bergen tar opp 210 nye studenter og VID Oslo tar opp 320 studenter. På deltidsstudiene på Helgeland og Oslo/Sandvika blir det tatt opp 35 - 40 studenter på hvert studiested.

Historier fra VID

Slik er det å studere ved VID

Ressurser

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Du skal være trygg på sidene våre

VID bruker informasjonskapsler som er nødvendige for at nettstedet vårt skal fungere ordentlig. Vi har også informasjonskapsler som kun brukes til anonyme analyser av trafikken på siden våre. Vi bruker også informasjonskapsler som gir deg mulighet til å se personlig tilpasset innhold, og deler informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt med partnerne våre innenfor reklame, analyse og sosiale medier. Du kan selv bestemme hvilke kategorier du vil tillate. Vær oppmerksom på at innstillingene dine kan gjøre at ikke alle funksjonene på nettstedet er tilgjengelige.

Dine informasjonskapselpreferanser er lagret.