Studier

Master i tjenesteutvikling til eldre

Master i tjenesteutvikling til eldre

Helse
Sosial
Deltid
Heltid
Oslo
Norsk
120 studiepoeng
Støttes av Lånekassen
Tjenesteutvikling til eldre | master | VID

Emner

  • Behov, utviklingstrekk og aktører i tjenesteutvikling til eldre
  • Vitenskapsteori, forskningsmetoder og forskningsetikk
  • Tjenesteutvikling i demensomsorgen
  • Prosjekt som arbeidsmetode i tjenesteutvikling
  • Velferdsteknologi
  • Planlegging av masteroppgaven
  • Masteroppgaven
  • Deltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (MAELDREDEL)
  • Heltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (MAELDREHEL)

Søknad

Deltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (MAELDREDEL)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Søknadsfrist

15. april 2020

Heltid, VID Oslo, studiested Diakonhjemmet, (MAELDREHEL)

Opptakskrav

Om rangering av søkere

Søknadsfrist

15. april 2020

Ressurser