Studier

Bachelor i vernepleie

Bachelor i vernepleie

Helse
Heltid
Deltid
Sandnes
Norsk
180 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Emner

 • Kunnskapsgrunnlag og dannelse
 • Miljøterapi, habilitering og rehabilitering
 • Arbeidsprosesser i vernepleierfaglig arbeid, del 1
 • Arbeidsprosesser i vernepleierfaglig arbeid, del 2
 • Livreddende førstehjelp og helsefaglige prosedyrer
 • Utviklingshemming og hverdagsliv
 • Livssyn, verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Somatisk helse
 • Helsefaglige prosedyrer og legemiddelhåndtering
 • Helse og omsorg
 • Psykisk helse
 • Miljøterapi, livskvalitet og gode livsmiljø
 • Medborgerskap, deltakelse og tilhørighet
 • Innovasjon og fagutvikling
 • Vitenskapsteori og forskningsmetode
 • Bacheloroppgave: faglig fordypning
 • Fagutvikling og kunnskapsbasert praksis

Artikler

Lærer å se mennesket bak diagnosen

Lærer å se mennesket bak diagnosen

Andrea Egeberg Westbye er vernepleier og jobber med psykisk utviklingshemmede i Stavanger. – Studiet i vernepleie er kjempespennende, sier hun.

Les mer

Les om hvordan det er å være student på VID

Søknad

Heltid, VID Sandnes, (VERNHEL)

Opptakskrav

Søknadsfrist

15. april 2020

Deltid, VID Sandnes, (VERNDEL)

Opptakskrav

Søknadsfrist

15. april 2020

Ressurser