Studier

Bachelor i vernepleie

Bachelor i vernepleie

Helse
Heltid
Deltid
Sandnes
Norsk
180 studiepoeng
Støttes av Lånekassen

Emner

 • Vernepleie, kunnskap og dannelse
 • Miljøarbeid i grupper og nettverk
 • Miljøarbeid og funksjonshemming
 • Praksisstudium 1: Utviklingshemming, hverdagsliv og miljøarbeid
 • Verdier og relasjoner i profesjonell praksis
 • Psykisk helsearbeid og miljøarbeid
 • Somatisk helse og miljøarbeid
 • Praksisstudium 2: Rehabilitering, helse og miljøarbeid
 • Samhandling, utvikling og læring
 • Samhandling og endringsarbeid
 • Praksisstudium 3: Metodisk miljøarbeid
 • Valgfrie emner innen trening av sosial kompetanse, aldring og utviklingshemming, interkulturell kommunikasjon
 • Bacheloroppgave. Utviklings- og endringsarbeid innen vernepleierens arbeidsfelt

Artikler

Lærer å se mennesket bak diagnosen

Lærer å se mennesket bak diagnosen

Andrea Egeberg Westbye er vernepleier og jobber med psykisk utviklingshemmede i Stavanger. – Studiet i vernepleie er kjempespennende, sier hun.

Les mer

Les om hvordan det er å være student på VID

Søknad

Heltid, VID Sandnes, (VERNHEL)

Opptakskrav

Søknadsfrist

15. april 2020

Deltid, VID Sandnes, (VERNDEL)

Opptakskrav

Søknadsfrist

15. april 2020

Ressurser